Gra Terenowa "Leśne ścieżki do wolności"


Regulamin GryOrganizator:
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cel:
Gra terenowa "Leśne ścieżki do wolności" stanowi element obchodów Roku Powstania Styczniowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który został ustanowiony uchwałą Rady Miasta  z 24 września 2012 r. Odbędzie się dokładnie w 150. rocznicę zwycięskiej bitwy stoczonej przez powstańczy oddział pułkownika Dionizego Czachowskiego pod Jeziórkiem (obecnie Sudół). Jej uczestnicy będą mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy o wydarzeniach z lat 1863-1864, oddania hołdu poległym powstańcom pochowanym w leśnych mogiłach na Czarnej Glinie oraz bycia świadkami rekonstrukcji historycznej zwycięskiej bitwy Jeziórkiem (Sudołem) stoczonej 5 maja 1863 roku.
Miejsce i termin:
Gra odbędzie się w niedzielę 5 maja 2013 r. na terenie Leśnictwa Przyborów i  Leśnictwa Jeziórko w godzinach od  10.00  do ok. 17.00. Jej trasa wiedzie ścieżką edukacyjną urządzoną przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski oraz wytyczonym przez PTTK czarnym szlakiem rowerowym. Zbiórka uczestników o 9.30 przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Polnej, skąd odjedzie autokar do Przyborowia.
Uczestnicy:
Gra terenowa "Leśne ścieżki do wolności" jest przeznaczona dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego. Przed wyruszeniem na trasę uczestnicy gry powinni podzielić się na dwuosobowe zespoły. Ich skład nie zależy od wieku, płci i miejsca zamieszkania, członkowie zespołu nie muszą być uczniami tej samej szkoły.
Sposób zgłoszenia udziału:
Osoba zamierzająca wziąć udział w grze zgłasza swój akces poprzez stawienie się w porze bicia dzwonów na Anioł Pański  przed  pomnikiem z żeliwnym krzyżem na postumencie z czerwonego piaskowca, gdzie znajduje się tablica z napisem: OBYWATELOM MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCZESTNIKOM  INSUREKCJI 1863-1864 TABLICĘ WMUROWANO W 130 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO.  Tam będzie stało gliniane naczynie z pieczęcią Rządu Narodowego, do którego należy wrzucić kamyk owinięty skrawkiem papieru z imieniem, nazwiskiem i konspiracyjnym pseudonimem, jaki na czas gry „Leśne ścieżki do wolności” przybierze jego uczestnik (np. Jan Kowalski „Kowal”, Maria Nowak „Mania”, Jarosław Sikora ”Dzięcioł”). Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.  Dyskretnie strzeżone przez agenta naczynie będzie wystawiane codziennie na kwadrans od  poniedziałku 29  kwietnia do  czwartku 2 maja. Ostatnią szansą zgłoszenia udziału będzie zameldowanie się w przeddzień gry tj. w sobotę
4 maja w miejscu, gdzie na murze między tablicą ku czci rewolucjonistów a pomnikiem strajkujących hutników namalowano pieczęć powstańczego Rządu Narodowego. Agent z glinianym naczyniem  będzie czekał  o zwykłej porze czyli w samo południe, ale nie dłużej niż kwadrans.
Nagrody:
Dla uczestniczących w grze drużyn, którym uda się zgromadzić jak najwięcej punktów przewidziano nagrody książkowe i rzeczowe. Premiowany będzie również wybór najoryginalniejszego pseudonimu. Subiektywnej oceny dokona Sztab Gry, który przygotuje także inne niespodzianki…
Przepisy ogólne:
1.Uczestnicy gry powinni być wyposażeni w odpowiednie do chodzenia po leśnych ścieżkach obuwie oraz odzież umożliwiającą ochronę przed ewentualnym deszczem
2.Należy pamiętać o zabraniu legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
3.Każdy we własnym zakresie zaopatruje się w podstawowe materiały piśmienne oraz prowiant.
4.Organizator zapewnia transport powrotny po odbyciu gry i rekonstrukcji bitwy pod Sudołem.
Kontakt z organizatorami:
Punkt Informacji Turystycznej w Miejskim Centrum Kultury ul. Siennieńska 54, Jolanta Wiśniewska tel. 609 222 800 ; e-mail: informacja@ostrowiec.travel

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież