OSTROWIECKIE KALENDARIUM

 1 lipca 1672 r. pułkownik i strażnik wielki koronny Stefan Bidziński przystąpił do antykrólewskiej konfederacji wymierzonej przeciwko Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Właściciel Bidzin był bliskim współpracownikiem Jana Sobieskiego i pod jego komendą walczył z Turkami i Tatarami, m.in. w 1683 r. uczestniczył w odsieczy wiedeńskiej i dowodził w bitwie pod Parkanami.                                  1 lipca 1807 r. książę Józef Klemens Czartoryski odstąpił Ostrowiec i dobra ostrowieckie swojemu zięciowi Henrykowi Lubomirskiemu.                                                                                                  1 lipca 1868 r. w Malicach urodził się ziemianin, wybitny działacz polityczny i profesor chemii Józef Mikułowski-Pomorski. Po ukończeniu studiów w Rydze i Lipsku został wykładowcą Akademii Rolnej w Dublanach, od 1915 r. był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1918 r. pierwszym rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Równocześnie był członkiem Rady Stanu i ministrem rolnictwa w utworzonym przez Radę Regencyjną rządzie Jana Kucharzewskiego. Po odzyskaniu niepodległości prof. Józef Mikułowski-Pomorski dwukrotnie obejmował tekę ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (w gabinecie Władysława Sikorskiego w latach 1922-23 oraz          w sanacyjnym rządzie Kazimierza Bartla w 1926 r.). Napisał ponad sto prac naukowych z zakresu rolnictwa i oświaty. Zmarł w 1935 r. w Warszawie.                                                                              1 lipca 1924 r. weszło w życie rozporządzenie premiera Władysława Grabskiego o wydzieleniu Ostrowca z powiatu opatowskiego. Miasto nad Kamienną uzyskało status powiatu grodzkiego.                 1 lipca 1957 r. na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości w Ostrowcu  Świętokrzyskim utworzono Sąd Powiatowy z wydziałem zamiejscowym z siedzibą w Opatowie..

 

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież