OSTROWIECKIE KALENDARIUM

 5 lipca 1607 r. wojska królewskie pod komendą Stanisława Żółkiewskiego w bitwie pod Guzowem koło Radomia rozbiły rokoszan dowodzonych przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Pokonany przywódca antykrólewskiego rokoszu w chłopskim przebraniu przedostał się do Opatowa, gdzie schronił się w klasztorze Ojców Bernardynów.

5 lipca 1888 r. w Warszawie urodził się pochodzący z żydowskiej rodziny Zygmunt Lubodziecki, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i prawnik, który we wrześniu 1939 r. objął urząd burmistrza Opatowa. Mieszkający w Opatowie od 1933 r. Z. Lubodziecki organizował zaopatrzenie dla uciekającej z miasta ludności cywilnej i powołał ochotniczą służbę sanitarną, której zadaniem było udzielanie pomocy ofiarom niemieckich nalotów. Po zajęciu Opatowa przez hitlerowców pracował w magistracie jako urzędnik i brał udział w akcji uwalniania jeńców z utworzonego w mieście obozu przejściowego i szpitala jenieckiego. W czerwcu 1940 r. został aresztowany przez gestapo i trafił najpierw do więzienia w Sandomierzu a następnie do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Później przeniesiono go do obozu w Dachau, a stamtąd do Hertheim , gdzie 17 lutego 1942 r. zginął w komorze gazowej.
5 lipca 1946 r. na drugi dzień po dokonanym w Kielcach pogromie Żydów w największych ostrowieckich zakładach pracy odbyły się wiece potępiające antysemickie wystąpienia. Uczestniczył w nich Ryszard Deparasiński z Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Na wieść o pogromie kieleckim wśród żyjących wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim Żydów zapanowało przerażenie. Znaczna część z nich opuściła miasto. Ostrowieccy Żydzi, którzy przeżyli okupację zaczęli wyjeżdżać już w marcu 1945 r., kiedy to podczas akcji w mieszkaniu Fajgli Krongold przy ulicy Starokunowskiej dwaj byli żołnierze Armii Krajowej zastrzelili cztery osoby żydowskiego pochodzenia. W mieście mieszkało wtedy około dwustu Żydów. 
5 lipca 1968 r. w Casablance w wieku 73 lat zmarł pochodzący z Opatowa generał brygady Stanisław Gano. Podczas pierwszej wojny światowej był oficerem saperów  najpierw w armii rosyjskiej, a następnie w Wojsku Polskim. W czasie wojny z bolszewikami został odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Walecznych (czterokrotnie).Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej pracował na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym (w jego komórkach wywiadu i kontrwywiadu ). W latach 1941-1946 pułkownik S. Gano jako szef Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza kierował polskim wywiadem wojskowym. Po wojnie pozostał na emigracji. Od 1953 r. do śmierci mieszkał w Maroku.
5 lipca 1989 r. rozpoczął się trwający pięć dni strajk w Hucie Ostrowiec. Hutnicy doprowadzili do podpisania porozumienia płacowego i rezygnacji kierującego zakładem od 1976 roku dyrektora Adama Śniadowskiego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież