REGIONALNE KALENDARIUM

 21 lipca 2001 r. rozpoczęły się gwałtowne ulewy, które w ciągu dwóch dni doprowadziły do dramatycznej powodzi. Z brzegów wystąpiły Szewnianka i Modła, które zalały dolną część Ostrowca Świętokrzyskiego, a Świślina przerwała budowaną wtedy tamę zbiornika „Wióry”. Pod wodą znalazła się znaczna część gminy Kunów wraz z dolną częścią miasta.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież