REGIONALNE KALENDARIUM

 4 sierpnia 1901 r. w wieku 77 lat w Opatowie zmarł notariusz Okręgu Opatowskiego Stanisław Florentyn Józef Rawita-Gano. Przed wybuchem powstania styczniowego był zaangażowany w działalność niepodległościową. Jego wnuczkiem był generał Stanisław Gano, szef polskiego wywiadu wojskowego w czasie II wojny światowej.

4 sierpnia 1904 r. w Małoszycach urodził się jeden z najwybitniejszych literatów XX wieku Witold Gombrowicz. Był synem ziemianina i przedsiębiorcy Jana Onufrego Gombrowicza oraz Antoniny z Kotkowskich. Chrzest przyjął 8 września w kościele parafialnym we Wszechświętem w gminie Sadowie, gdzie w księdze metrykalnej zachował się potwierdzający to zapis.
4 sierpnia 1931 r. w wieku 46 lat zmarł dr Sławomir Czerwiński, związany z Ostrowcem minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego oraz poseł Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W latach 1915-1918 był dyrektorem ostrowieckiego progimnazjum męskiego im. Joachima Chreptowicza. Zasiadał w Radzie Powiatu Opatowskiego i Komisji Szkolnej Rady Miejskiej w Ostrowcu. Był również współzałożycielem Ostrowieckiego Towarzystwa Nauczycielskiego i prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół Średnich w Ostrowcu oraz należał do Narodowego Związku Robotniczego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków w listopadzie 1918 r. Po odzyskaniu niepodległości Sławomir Czerwiński został urzędnikiem ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia publicznego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble od referenta do szefa resortu, którym został w 1929 r. Jego najważniejsze zasługi to m.in. opracowanie założeń programu tzw. nauczania państwowego, utworzenie Instytutu Nauczycielskiego i Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz Instytutu Propagandy Sztuki i Ukraińskiego Instytutu Naukowego. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież