Ślady Powstania Styczniowego w Ostrowcu Św.


 

fot.Jerzy Kowalczyk

 

 Ostrowiec Świętokrzyski

Pomnik powstańców 1863-1864 przy kościele św. Michała, żeliwny krzyż pochodzi z powstania styczniowego

 

 

 

 

 

 

fot.Jerzy Kowalczyk

 Ostrowiec Świętokrzyski

Pomnik powstańców 1863r. przy ul. Hubalczyków, wg projektu T. Maja,   K. Muszyńskiego i Z. Pękali, na miejscu mogiły powstańców zmarłych w tutejszym lazarecie. W sąsiedztwie pomnika znajdował się dom rodziny Mrozowskich, w którym mieścił się powstańczy lazaret.

 

 

 

 

fot.

 Ostrowiec Świętokrzyski

Pomnik powstańców 1863 przy ul. Traugutta
Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Boskiej z 1868r. Za figurka w niszy rozmieszczono 10 żeliwnych tabliczek z nazwiskami zmarłych w szpitalu w Klimkiewiczowie powstańców, uczestników bitwy w Bodzechowie i w Częstocicach.