Szwedzi w Ćmielowie


 

Erik Dahlbergh, Połączenie się wojsk Karola Gustawa
i Rakoczego pod Ćmielowem,12 kwietnia 1657

 

 

 Podczas potopu szwedzkiego pod Ćmielowem spotkali się Jerzy Rakoczy i Karol Gustaw.Ten fakt uwiecznił       Erik Dahlbergh, (Połączenie się wojsk Karola Gustawa i Rakoczego pod Ćmielowem, 12 kwietnia 1657).Szwedzi podstępem zdobyli zamek. Legenda mówi, że mieszkańcy wzmocnili w czasie najazdu szwedzkiego obronę. Szwedzi, aby zdobyć zamek użyli podstępu. Zwyczaj nakazywał  właścicielom dworów przyjmować orszaki weselne. Szwedzi więc stworzyli fikcyjny orszak weselny przed którym obrońcy otworzyli bramy zamku i w ten sposób opanowali zamek w Ćmielowie.