Terra Kota 2016


Kategoria klasy I-III szkoły podstawowe

W kategorii klasy I-III szkoły podstawowe wpłynęło 160 prac. Do II etapu jury zakwalifikowało 22 prace.

Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowe

W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe wpłynęło 54 prace. Do II etapu jury zakwalifikowało 13 prac

Kategoria szkoły gimnazjalne

W kategorii szkoły gimnazjalne wpłynęło 56 prac.
Do II etapu jury zakwalifikowało 8 prac