Kanon Ostrowieckiej Odznaki Turystczno-Krajoznawczej


 I. Parki Narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obiekty przyrodnicze
1.    Świętokrzyski Park Narodowy – Góra  Chełmowa
2.    Świętokrzyski Park Narodowy – Gołoborze na Św. Krzyżu(Łyścu),
3.    Jeleniowski Park Krajobrazowy - rezerwat „Małe Gołoborze”
4.    Jeleniowski Park Krajobrazowy- rezerwat „Szczytniak”
5.    Jeleniowski Park Krajobrazowy -rezerwat „Góra Jeleniowska”
6.    Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”, gm. Bodzechów
7.    Rezerwat „Ulów”, gm. Bałtów
8.    Rezerwat „Modrzewie”, gm. Bałtów
9.    Rezerwat „Wąwóz Skały”, gm. Waśniów
10.    Rezerwat „Sadkowice”, gm. Solec nad Wisłą
11.    Rezerwat „Skały w Krynkach”, gm. Brody
12.    Rezerwat  „Krzemionki Opatowskie”
13.    Rezerwat  ”Skałki po Adamowem”
14.    Rezerwat ”Rosochacz”
15.    Rez. „Piotrowe Pole”
16.    Rezerwat „Zielonka”
17.    Ostrowiec Świętokrzyski (Kirkut)- dąb szypułkowy
18.    Ostrowiec Świętokrzyski (Częstocice) –lipa
19.    Ostrowiec Świętokrzyski (III LO) – głaz narzutowy
20.    Ostrowiec Świętokrzyski - ścieżka przyrodnicza na Gutwinie
21.    Bałtów Zarzecze – skałki wapienne
22.    Bałtów - wywierzyska na starorzeczu Kamiennej
23.    Bałtów- Zwierzyniec
24.    Doły Biskupie „Witulin”- odsłonięcie geologiczne
25.    Doły Opacie - odsłonięcie geologiczne
26.    Kurzacze- sosna pospolita
27.    Lipsko - wywierzyska na rzece Krępiance
28.    Skarbka - odsłonięcie geologicznego.
29.    Marcule – arboretum
30.    Przeuszyn –robinia akacjowa
II. Muzea, izby pamięci, trasy poziemne
1.   
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.    Rezerwat Archeologiczny Krzemionki
3.    Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
4.    Muzeum Geologiczne w Bałtowie
5.    Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
6.    Wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego
7.    Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na św. Krzyżu
8.    Muzeum Regionalne w Iłży
9.    Muzeum Kartografii w Opatowie
10.    Trasa podziemna w Opatowie
11.    Izba Pamięci Księdza Infułata Marcina Popiela w Szewnie
12.    Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach
13.    Izba Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie
 III. Miejsca Pamięci Narodowej
Powstanie styczniowe
1.    Ostrowiec Świętokrzyski – tablica pamiątkowa -  dawna Cukrownia „Częstocice”,
2.    Ostrowiec Świętokrzyski-figura MBNP przy ul. R. Traugutta,
3.    Ostrowiec Świętokrzyski –pomnik przy ul. Hubalczyków,
4.    Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki przy kolegiacie św. Michała,
5.    Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki na cmentarzu parafialnym w Denkowie
6.    Bodzechów- tablica na budynku PKP
7.    Ćmielów – pomnik na Rynku
8.    Czarna Glina- kaplica i groby
9.    Jawor Solecki
10.    Kunów -groby powstańców na cmentarzu parafialny,
11.    Kunów -pomnik na Rynku
12.    Opatów -pomnik na Rynku,
13.    Opatów-krzyż przy Bramie Warszawskiej
14.    Opatów -krzyż przy Klasztorze Bernardynów
15.    Nowa Słupia –pomnik na cmentarzu przykościelnym
16.    Sudół- pomnik i tablica
17.    Szewna- pomnik na cmentarzu parafialnym
I wojna światowa
18.    Ostrowiec Świętokrzyski – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej
19.    Tarłów- kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym
20.    Wólka Tarłowska- pomnik
Wojna 1920r
21.    Ostrowiec Świętokrzyski – obelisk 1920r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej
II wojna Światowa
22.    Ostrowiec Świętokrzyski- pomnik na Rynku
23.    Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Okólnej,
24.    Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Kolejowej,
25.    Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Sandomierskiej,
26.    Ostrowiec Świętokrzyski- Pomnik Katyński przy ul. Sandomierskiej
27.    Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na cmentarzu   parafialny przy ul. Denkowskiej
28.    Aleksandrów – mogiła żołnierzy z września 1939r
29.    Buszkowice - pomnik
30.    Ćmielów-kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym
31.    Drygulec- pomnik
32.    Iłża – kwatera żołnierzy i partyzantów na cmentarzu parafialnym
33.    Jeleniec- pomnik
34.    Kolonia Miłkowska- pomnik
35.    Kolonia Inwalidzka- pomnik
36.    Nowa Słupia- Skałka- pomnik
37.    Piotrowe Pole- pomnik
38.    Polana „Bielnik” na Św. Krzyżu- cmentarz
39.    Wola Grójecka- pomnik
40.    Wólka Pętkowska- pomnik
 IV. Zabytki techniki
1. Ostrowiec Świętokrzyski- obszar dawnych Zakładów Ostrowieckich i osady przyfabrycznej Klimkiewiczów
2.    Ostrowiec Świętokrzyski –cukrownia „Częstocice” i osada przyfabryczna
3.    Bałtów – młyn na Kamiennej
4.    Bodzechów- zabudowania dawnej fabryki żelaza
5.    Brody – przewał boczny dawnego zbiornika na Kamiennej
6.    Doły Biskupie ”Witulin” - jaz na Świślinie
7.    Iłża - Starachowicka Kolej Dojazdowa: linia kolejowa, budynek stacyjny
8.    Nietulisko-ruiny dawnej walcowni,
9.    Nietulisko  - przewał boczny na dawnej Świślinie
10.    Ruda Kościelna – gorzelnia (teren prywatny)
11.    Szwarszowice- murowany wiatrak
V. Zamki, grodziska, zespoły dworsko – parkowe
1.    Ostrowiec Świętokrzyski- zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich w Częstocicach
2.    Ostrowiec Świętokrzyski- dwór w Częstocicach
3.    Ostrowiec Świętokrzyski- Pałacyk Myśliwski – hotel Tarnowskich
4.    Ostrowiec Świętokrzyski – Pałacyk Rylla
5.    Ostrowiec Świętokrzyski -  Zajazd Pocztowy
6.    Bałtów – zespół pałacowo-parkowy Druckich-Lubeckich
7.    Boksyce – zespól dworski
8.    Brzozowa - zespół dworsko-parkowy
9.    Chocimów – zespół dworsko – parkowy
10.    Czajęcice- park
11.    Czyżów- Pałac
12.    Ćmielów- ruiny zamku Szydłowieckich
13.    Garbacz -  park
14.    Grzegorzowice - park
15.    Iłża – ruiny zamku biskupów krakowskich
16.    Kunin - park
17.    Mychów – grodzisko
18.    Mirogonowice - zespół dworsko – parkowy (teren prywatny)
19.    Opatów –Brama Warszawka i pozostałości dawnych murów obronnych
20.    Podgrodzie – ruiny zamku
21.    Potoczek - park podworski
22.    Przeuszyn – zespól dworsko-parkowy
23.    Ruda Kościelna - zespół dworsko – parkowy
24.    Raj - park, XVIII,
25.    Stara Słupia  - zespół dworsko – parkowy(teren prywatny)
26.    Sarnia Zwola -park
27.    Śmiłów-dwór
28.    Wola Pawłowska – dwór modrzewiowy z początków XX w. (teren prywatny)
29.    Wronów - zespół dworsko – parkowy
VI. Zabytki sakralne i zabytkowe cmentarze
1.    Ostrowiec Świętokrzyski – kolegiata św. Michała,
2.    Ostrowiec Świętokrzyski  - kościół p.w. św. Stanisława w Denkowie,
3.    Ostrowiec Świętokrzyski  - kościół fabryczny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,
4.    Ostrowiec Świętokrzyski - cmentarz parafialny przy ul. Denkowskiej,
5.    Ostrowiec Świętokrzyski  - cmentarz parafialny w Denkowie
6.    Ostrowiec Świętokrzyski – Kirkut
7.    Ostrowiec Świętokrzyski – Denków –kapliczka św. Jana Nepomucena
8.    Bałtów- kościół p.w. MB Bolesnej
9.    Bidziny - kościół p.w. śś Piotra i Pawła
10.    Bidziny – cmentarz parafialny
11.    Bodzechów - kościół p.w. św. Zofii
12.    Chybice - kościół p.w. św. Małgorzaty
13.    Ćmielów - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
14.    Ćmielów - cmentarz parafialny
15.    Gierczyce - kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa
16.    Gierczyce  - cmentarz parafialny
17.    Gliniany - kościół drewniany p.w. św. Wojciecha
18.    Gliniany – cmentarz parafialny
19.    Grabowiec - kościół p.w. św. Mikołaja
20.    Grzegorzowice - kościół z romańską rotundą p.w. św. Jana Chrzciciela
21.    Iłża – kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP,
22.    Iłża  - Cmentarz parafialny
23.    Iłża - kościół  św. Ducha
24.    Lasocin – cmentarz parafialny
25.    Lipsko- kościół p.w. Świętej Trójcy
26.    Kaplica – kapliczka z XV w. p. w. św. Katarzyny
27.    Kępa Piotrawińska - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
28.    Krynki - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
29.    Kunów - kościół p.w. św. Władysława
30.    Kunów - cmentarz parafialny
31.    Momina - kościół p.w. św. Wojciecha
32.    Momina - cmentarz parafialny
33.    Mychów - kościół p.w.  św. Barbary
34.    Nowa Słupia – kościół p.w. św. Wawrzyńca
35.    Nowa Słupia - cmentarz parafialny
36.    Opatów – Kolegiata św. Marcina,
37.    Opatów  - klasztor i kościół bernardynów p.w. Wniebowzięcia NMP,
38.    Opatów  - cmentarz parafialny
39.    Ożarów –cmentarz parafialny
40.    Ożarów -  cmentarz żydowski
41.    Nagorzyce – cmentarz
42.    Pawłowice - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
43.    Pętkowice - kościół p.w. św. Teresy
44.    Przybysławice – kościół
45.    Przybysławice- cmentarz
46.    Ptkanów - kościół obronny p.w. św. Idziego Opata
47.    Ruda Kościelna - kościół p.w. Zwiastowania NMP 
48.    Ruda Kościelna - cmentarz parafialny
49.    Ruszków - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
50.    Ruszków- cmentarz parafialny
51.    Sarnówek - kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego
52.    Sienno - kościół p.w. św. Zygmunta
53.    Sienno - cmentarz parafialny
54.    Sobótka – kościół p.w. św. Małgorzaty
55.    Solec nad Wisłą - kościół p.w. św. Barbary,
56.    Solec nad Wisłą  - kościół p.w. NMP, kościół i klasztor reformatów
57.    Solec nad Wisłą  - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
58.    Stodoły- kościół p.w. św. Teresy
59.    Stodoły- cmentarz parafialny
60.    Szewna - kościół p.w. św. Mikołaja
61.    Szewna - cmentarz parafialny
62.    Św. Krzyż -klasztor
63.    Tarłów - kościół p.w. Świętej Trójcy
64.    Tarłów – Cmentarz parafialny
65.    Tarłów – cmentarz żydowski
66.    Waśniów - kościół p.w.  ś.ś. Piotra i Pawła
67.    Witosławice –kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego
68.    Wojciechowice - kościół p.w. św. Wojciecha
69.    Wojciechowice- cmentarz parafialny
70.    Wszechświęte - kościół p.w. Wszystkich Świętych
71.    Wszechświęte -  stary cmentarz parafialny
  VII. Miasta i miejscowości
1.    Ostrowiec Świętokrzyski:  układ urbanistyczny Rynku,  zajazd pocztowy przy ul. Szerokiej,    dworki przy ul. Wardyńskiego- Biblioteka Miejska, ul. Siennieńskiej- USC, Browar i młyn Sasakich
2.    Ostrowiec Świętokrzyski : Aleja 3 Maja: bank Pfeffera- KP Policji, gmach poczty, park miejski, ul. Czysta: pałacyk Rylla,  ul. Kilińskiego: dawne kino „Hutnik” , szkoła Walerii Makarewiczównej – przychodnia, ul. Focha: dawna Kasa  Chorych- Hospicjum
3.    Ostrowiec Świętokrzyski: ulica Sienkiewicz -gmachy III LO, PSP nr 4, i ul. Żeromskiego 20 -willa , Kuźnia, Paulinów,
4.    układ urbanistyczny dawnego miasta Denkowa,
5.    układ  urbanistyczny Koloni Robotniczej,
6.    Ćmielów – układ urbanistyczny
7.    Gliniany - układ urbanistyczny
8.    Grabowiec - układ urbanistyczny
9.    Iłża - układ urbanistyczny
10.    Kunów ¬- układ urbanistyczny
11.    Lasocin – układ urbanistyczny
12.    Nowa Słupia - układ urbanistyczny
13.    Opatów ¬- układ urbanistyczny
14.    Ożarów- układ urbanistyczny
15.    Sienno - układ urbanistyczny
16.    Solec nad Wisłą - układ urbanistyczny
17.    Waśniów - układ urbanistyczny
VIII. Pozostałe
1.   
Ostrowiec Świętokrzyski – sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach
2.    Ostrowiec Świętokrzyski – Diecezjalna Sanktuarium NMP Saletyńskiej i Park Saletyński
3.    Ostrowiec Świętokrzyski- dąb wolności w najstarszej części Parku Miejskiego
4.    Ostrowiec Świętokrzyski- MIG na os. Pułanki
5.    Kałków – Sanktuarium MB Bolesnej
6.    Ożarów- Sanktuarium MB Różańcowej
7.    Ostrowiec Świętokrzyski- skrzyżowanie dwóch cieków(Kanału Romanów-Zakłady Ostrowieckie z rzeką Modłą)
8.    Bałtów- JuraPark
9.    Małoszyce – miejsce urodzin Witolda Gombrowicza
10.    Ruszkowiec – miejsce urodzin  gen. Władysław Beliny – Prażmowskiego
11.    Wiktoryn – „studzienka zygmuntowska”
12.    Wola Grójecka – kurhan
13.    Jakubowice- miejsce związane z Gombrowiczem
14.    Potoczek-miejsce związane z Gombrowiczem

Lipiec, 2015