Sławne postacie naszego regionu do 1900 roku


Waśniów i potop szwedzki

Waśniów i potop szwedzki

Wespazjan Kochowski,polski poeta i dziejopisarz XVII w.zobacz więcej

Z Brzóstowej na Jawę

Z Brzóstowej na Jawę

Marian Raciborski botanik, jeden z pierwszych w Polsce paleobotaników, pionier ruchu ochrony przyrody w Polsce.zobacz więcej

Prekursor polskiego romantyzmu w Garbaczu

Prekursor polskiego romantyzmu w Garbaczu

Autor: Monika Bryła-Mazurkiewicz
Józef Gołuchowski(1797-1858) -uczony i gospodarz, filozof mesjanistyczny, uznawany za prekursora romantyzmu w Polsce. Jego wykłady z filozofii gromadziły licznie młodzież . Odcisnęły piętno na Tomaszu Zanie, Joachimie Lelewelu i Adamie Mickiewiczu . zobacz więcej

Nauczyciel Olgi Boznańskiej z Nietuliska Dużego

Nauczyciel Olgi Boznańskiej z Nietuliska Dużego

Autor: Monika Bryła-Mazurkiewicz
Antoni Piotrowski urodził się 7 września 1853 rok w Nietulisku Dużym. Wykonał ilustracje do „Trylogii” H. Sienkiewicza. Był współautorem panoram: „Przejście pod Berezyną” i „Tatry”. zobacz więcej

Ten co koronował Jadwigę i Jagiełłę

Ten co koronował Jadwigę i Jagiełłę

Bodzanta (Bodzęta) z Kosowic, herbu Szeliga (1320-1388) – arcybiskup gnieźnieńskizobacz więcej