Prekursor polskiego romantyzmu w Garbaczu


 

Józef W.Gołuchowski

Józef Wojciech Gołuchowski przyszedł na świat 11 kwietnia 1797 roku w Łączkach Kucharskich koło Tarnowa Pochodził on ze starej rodziny ziemiańskiej pieczętującej się herbem Leliwa, której korzenie sięgające średniowiecza, tkwią w ziemi sandomierskiej. Jej gniazdem rodowym była wieś Gołuchów położona nieopodal Wiślicy.
Gołuchowscy przez kolejne stulecia dzierżyli w swych rękach włości rozpościerające się w ziemi sandomierskiej i krakowskiej, a ponadto przemyskiej i ruskiej.
Józef Wojciech Gołuchowski edukację na poziomie elementarnym odbył najprawdopodobniej w szkole klasztornej u benedyktynów w Tyńcu.
W 1809 roku 12-letni Józef Wojciech Gołuchowski dla kontynuowanie edukacji ruszył do stolicy nad Dunajem. Wszystko wskazuje na to, że w momencie przekroczenia progów szkoły nie znał niemieckiego. Dzięki pilności w krótkim czasie, bo w przeciągu trzech miesięcy, przyswoił sobie ten język i nadrobił zaległości w nauce.
Po ukończeniu siedmioletniego gimnazjum Akademii, przeszedł na jej Wydział Filozoficzny, gdzie studiował „z zamiłowaniem”, jak podkreślają jego biografowie, matematykę. Należał do ścisłego grona zdolnych i wybijających się uczniów. Jeśli wierzyć Pawłowi Popielowi od pierwszej do ostatniej klasy zajmował pierwszą lokatę. Jego postępami w nauce interesował się ponoć sam cesarz Franciszek I, opiekun szkoły, który zawsze o niego pytał.
Po zakończeniu edukacji w Akademii Terezjańskiej Gołuchowski opuścił Wiedeń. W lipcu 1817 roku przybył do Warszawy. Mimo iż nie posiadał stopnia uniwersyteckiego, podjął starania o uzyskanie katedry „pośredniej matematyki” na tutejszym świeżo założonym Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Rada Ogólna Uniwersytetu Warszawskiego oświadczyła w zwięzłej formie, że nie posiada etatu .
Nie mogąc wykładać na uniwersytecie, w trakcie studiów prawniczych, Gołuchowski podjął pracę nauczyciela matematyki i greki w Liceum Warszawskim. Zaczął również udzielać bezpłatnie prywatnych lekcji filozofii w swoim mieszkaniu.
W 1819r Gołuchowski pracował nad pracami magisterskimi. W 1820 roku w oparciu o dwa przedłożone studia, jedno z prawa rzymskiego – Querelae inofficiosi Testamenti consideratae secundum Ius vetus et novissimum Romanum, drugie z finansów – Naukę finansową czy utworzyły dawne wieki, czy też czasy teraźniejsze?, złożył „z najwyższym odznaczeniem” egzamin magisterski i otrzymał stopień magistra obojga praw i administracji. Potwierdzający to patent został wystawiony 18 lipca 1820 roku.