Twórca bioelektroniki


Włodzimierz Sedlak urodził się 31 października 1911 r. w Sosnowcu w rodzinie górniczej. Był trzecim z kolei dzieckiem Pawła i Elżbiety z domu Janszek.
Po maturze (1930 r.) w Gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Skarżysku-Kamiennej (dokąd w 1921 r. przenieśli się rodzice) wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie w 1935 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie, podjął pracę prefekta, najpierw w Ćmielowie (1935-1939), potem w Siennie koło Iłży (1939-1948). W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu.
Kiedy jego byli uczniowie-maturzyści podjęli studia wyższe zdecydował się na ryzykowny krok - w trzydziestym piątym roku życia sam został studentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS (1946-1950),. Na wspomnianym wyżej Wydziale UMCS zdołał, dzięki wielkiej pracy i osobistej dyscyplinie, uzyskać dwa magisteria i doktorat. Na zatwierdzenie stopnia musiał jeszcze długo czekać, bo aż do 1960 r. Trzeba przypomnieć, że w tamtych czasach student-ksiądz UMCS-u nie był wolny od ryzyka posądzenia o poglądy komunistyczne, brak wiary i zdradę ideałów kapłańskich na rzecz tzw. świecczyzny, z jednej strony, z drugiej zaś, dla socjalistycznych włodarzy edukacji i nauki w kraju tzw. demokracji ludowej było nie do przyjęcia ze względów ideologicznych, by duchowny katolicki przygotowywał doktorat na uczelni państwowej.
Od 1 listopada 1960 r. został zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL jako adiunkt, W wolnych chwilach zajmował się swoim hobby poznawczym w warunkach w gruncie rzeczy "chałupnika naukowego". Na tym Wydziale w 1966 r., dzięki rozprawie z filozofii przyrody ożywionej, pt. Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego, uzyskał habilitację, która została uznana za należącą do zakresu biologii teoretycznej. W konsekwencji tego faktu utworzono na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL Katedrę Biologii Teoretycznej (jedyną jak dotąd w Polsce i jedną z bardzo nielicznych w świecie), której został kierownikiem, pełniąc tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 1982 r.
Kiedy w maju 1992 r. powoływano do istnienia Fundację Bioelektroniki, prof. Sedlak został jednym z jej fundatorów. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 17 lutego 1993 r. w Radomiu i tam został pochowany.