Co zobaczyć

Dawna fabryka żelaza w Bodzechowie

Dawna fabryka żelaza w Bodzechowie

Początki przemysłu w Bodzechowie związane są z Gustawem Małachowskim, właścicielem dóbr bodzechowskich. W 1830r. podjęto decyzję o wybudowaniu ciągu fabryk żelaza nad Kamienną. Wielki piec miał stanąć w Denkowie a fryszerki w Bodzechowie i Borowni.
Młyn wodny w Bałtowie

Młyn wodny w Bałtowie

Młyn znajduje się na rzece Kamiennej w Bałtowie, wymurowany z czerwonej cegły, jest do dzisiaj wykorzystywany do produkcji mąki.
Ruiny starej walcowni w  Nietulisku

Ruiny starej walcowni w Nietulisku

Walcownia profili drobnych w Nietulisku. Budowa walcowni związana była z ideą rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, czynnie popieraną przez St. Staszica. Zadaniem walcowni w Nietulisku było przetwarzanie surówki sprowadzanej z huty w pobliskich Starachowicach i produkowanie z niej gotowych wyrobów. Walcownia wchodziła w skład tzw. kombinatu metalurgicznego rzeki Kamiennej i była końcowym ogniwem jego produkcji
Wiatrak typu holender w Szwarszowicach

Wiatrak typu holender w Szwarszowicach

Wiatrak typu "holender" w Szwarszowicach
Zakłady Witulin w Dołach Biskupich

Zakłady Witulin w Dołach Biskupich

Rodzice Witolda Gombrowicza nazwali tak fabrykę tektury, która miała być zabezpieczeniem finansowym dla ich najmłodszego dziecka.