Co zobaczyć

Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy

Trzystu letni dąb na terenie ostrowieckiego Kirkutu
Głaz narzutowy

Głaz narzutowy

Pomnik przyrody nieożywionej w Nietulisku Dużym
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK)-otulina Jeleniowskiego PK

Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK)-otulina Jeleniowskiego PK

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane.
Jeleniowski Park Krajobrazowy

Jeleniowski Park Krajobrazowy

Park należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.
Lipa drobnilistna

Lipa drobnilistna

Lipa drobnilistna rośnie na placu Muzeum Historyczno - Archeologicznego
Lisiny Bodzechowskie

Lisiny Bodzechowskie

Rezerwat leśny o powierzchni 36,59 ha, ochroną został objęty las mieszany o charakterze mieszany porastający jary lessowe.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.
Rezerwat "Małe Gołoborze"

Rezerwat "Małe Gołoborze"

Rezerwat "Małe Gołoborze" położony jest na płn. zboczu masywu góry Szczytniak, najwyższego szczytu Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.
Rezerwat Modrzewie

Rezerwat Modrzewie

Rezerwat znajduje na pagórkowatym terenie poprzecinanym głębokimi, lessowymi wąwozami o stromych zboczach i porośniętym wielogatunkowym lasem liściastym o charakterze naturalnym , z udziałem modrzewia polskiego.
Rezerwat przyrodniczy Krzemionki Opatowskie

Rezerwat przyrodniczy Krzemionki Opatowskie

Obejmuje obszar rezerwatu archeologicznego oraz otaczające go tereny leśne i przemysłowe. Chronione są zbiorowiska roślin ciepłolubnych i wapieniolubnych