Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Ocena turystów:

 

_images/brak.jpegKamienna pod Chmielowem

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.
     Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym uroz-maiceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Siedliska oligotro-ficzne występują na terenach piaszczysto-ilastych pokrytych osadami plejstoceńskimi. Są to świeże bory sosnowe i bory mieszane występujące w Lasach Iłżeckich. W tych lasach spotkać można rzadkie i prawnie chronione rośliny: wawrzynek główkowy, wisienka stepo-wa, zawilec wielkokwiatowy, len złocisty, aster gawędka. Osobliwością florystyczną są murawy i zarośla kserotermiczne ze stepową ostnicą Jana. Na lessowych glebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad dzióbaty, tojad mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny. We fragmentach borów mieszanych i grądów, muraw i zarośli kserotermicznych występują rośliny prawnie chronione i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik górski, obuwik pospolity, ostrożeń pannoński, naparstnica wielokwiatowa i inne. Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają rezerwaty leśne Modrzewie, Ulów, Lisiny Bodzechowskie, Rosochacz. Interesująca flora naczyniowa występuje także na terenie rezerwatu leśnego i przyrody nieożywionej Krzemionki Opatowskie. Ciekawe formy skalne podlegają ochronie na terenie rezerwatów Skały pod Adamowem i Skały w Krynkach.
     Licznie na tym obszarze występują zabytki kultury klasy europejskiej, a nawet światowej. W rezerwacie archeologicznym Rydno udokumentowane są paleolityczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych, zaś w uznanym za Narodowy Pomnik Historii rezerwacie w Krzemionkach Opatowskich znajdują się udostępnione do zwiedzania szyby podziemne neolitycznej kopalni krzemieni pasiastych. W dolinie Kamiennej, zachowały się także pozostałości zakładów metalurgicznych, zbudowanych w XIX w., okresie działalności na tym terenie St. Staszica i W. Druckiego-Lubeckiego.
     Najważniejszą ekologiczną funkcją obszaru jest ochrona wód podziemnych i powierzchnio-wych oraz odtworzenie i zachowanie przez dolinę rzeki Kamiennej funkcji korytarza ekolo-gicznego. Powinien on spełniać ponadto rolę klimatotwórczą i aerosanitarną, w większych ośrodkach miejskich tego obszaru.

 

 

(„Walory krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe północno-wschodniego obszaru województwa świętokrzyskiego”,  Ostrowiec Świętokrzyski 2003

 

Opracowali: Zbigniew Wacław Pękala, Zbigniew Pawlik, Tadeusz Krawętkowski)

oceń oferte poleć znajomemu dodaj do walizki

Informacje praktyczne

Kaminna po Chmielowem

Kaminna po Chmielowem

autor: ach. UG Bodzechów
Kamienna pod Chmielowem

Kamienna pod Chmielowem

autor: arch. UG Bodzechów
Kaminna pod Chmielowem

Kaminna pod Chmielowem

autor: arch. UG Bodzechów

Kamienna pod Chmielowem

Kamienna pod Chmielowem

autor: arch. UG Bodzechów
Kamienna pod Chmielowem

Kamienna pod Chmielowem

autor: Robert Maj
Kamienna pod Bałtowem

Kamienna pod Bałtowem

autor: arch. UG Bałtów

Spływ Kamienną pod Bałtowem

Spływ Kamienną pod Bałtowem

autor: arch. UG Bałtów
 • Ogólne:

  • - Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Certyfikat POT: Nie
 • Lokalizacja:
  • Powiat: ostrowiecki
  • Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski
  • Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
  • Szerokość geograficzna: 50.94069054852026
  • Długość geograficzna: 21.31175994873047
  • Region turystyczny:
   - Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
 • Dostępność:
  • Sezonowa: Nie
 • Udogodnienia i usługi:
 • Informacja turystyczna:
  • Nazwa: Powiat Ostrowiecki

Lokalizacja

Twoja walizka

ilość obiektów: 0 zobacz wyczyść