Spacerkiem po Ostrowcu I


 

Rynek w 1910r.

RYNEK
Najstarsza część miasta. Jan Gawroński kiedy podjał decyzję o lokacji miasta kazał wykarczować las na przecięciu szlaków na skrzyżowaniu szlaków handlowych od Opatowa do Iłży i Kunowa oraz Solca nad Wisłą.  W ten sposób wyznaczył pierwsze miejsce na osiedlanie się mieszkańców w nowo powstałym mieście. Rynek pełnił rolę placu targowego.  Miejsce zgromadzeń i manifestacji.
Rynek 34 tablica upamiętniająca udział Szarych Szeregów w działalności konspiracyjnej. W tym domu mieściła się wytwórnia granatów.
Zabudowa północnej  i zachodniej  pierzei Rynku pochodzi  z początków XX w.

Kolegiata św. Michała (fot.Andrzej Łada)


KOLEGIATA św. MICHAŁA
Kościół konsekrowano w 1614r.. Zniszczony w czasie Potopu Szweckiego odbudowany w 1672r pod wezwaniem  św. Michała Archanioła.
Obecny wygląd zawdzięczamy rozbudowie kościoła w latach 1924-1938. Ze starego kościoła pozostały mury prezbiterium nawy głównej.
12 VI 2000r. bp Świerzawski podniósł kościół parafialny do godności kolegiaty i erygował kapitułę kolegiacką, której patronem jest św. Michał Archanioł.
Krata ,oddzielająca kruchtę kościoła od nawy głównej ,projektu Rekwirowicz ,wykonana została w Zakładach Ostrowieckich.
Tablice znajdujące się w kruchcie kościoła upamiętniają:
-wizytę Achillesa Ratiego ( późniejszego papieża
Piusa XI)  w Ostrowcu (7 IX 1918r)

Dom po filarami (fot.Andrzej Łada)

-ks. Bolesława Strzeleckiego wikariusza w kościele św. Michała, którego papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionym w gronie 108 męczenników z okresu II Wojny światowej
Na terenie przy kościelnym znajduje się pomnik poświęcony Powstaniu Styczniowemu-  Krzyż z czasów powstania.
Obok wejścia na teren kościoła figura Jana Nepomucena z 1776r.

 

Ul. Górzysta 3 – pierwsza siedziba Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, od 1933r. do czasów wojny, mieściło się tu muzeum PTK
DOM POD FILARAMI (obecnie „Ideal”) w czasie wojny powielano tu prasę konspiracyjną Armii Krajowej