Spacerkiem po Ostrowcu III


Rynek- w miejscu skrzyżowania szlaków komunikacyjnych Jakub Gawroński rozpoczął budowę miasta, wykarczowano las i wytyczono plac na Rynek i rozpoczęto budowę pierwszych domów.
Z Rynku udajemy się w kierunku ulicy Głogowskiego.

fot.ul.Głogowskiego w 1914r

 

Urząd Miasta – dom powstał w końcu XIX w.  Wg testament J. Głowackiego  w roku szkolnym 1915/1916 mieściło się tu gimnazjum męskie.  W 1919r. władze miasta przeniosły szkołę do budynku dawnych koszar rosyjskich przy ul. Polnej, a same przejęły dom na swoja siedzibę.
Plac św. Floriana – figura z roku 1776 ufundowana przez małżeństwo Szymańskich
Cmentarz rzymsko-katolicki „Ostrowiecki” przy ul. Denkowskiej, założony w końcu XVIII w. Na polecenie władz austriackich. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1843r.
Ul. Denkowską idziemy w stronę Denkowa, mijamy os. Patronackie po lewej.

Cmentarz Denkowski, fot.A.Łada

Trzymając się ciągle ul. Denkowkiej po prawej mijamy Cmentarz Denkowski założony w 1798r. na gruncie właściciela J. Małachowskiego.
Dochodzimy do Denkowa, ul. Denowska przechodzi w ul. Ostrowiecką, skręcamy w ulicę Topolową gdzie po lewej stronie ( Topolowa 3) znajduje się murowany budynek dawnej synagogi z okresu międzywojennego. Wracamy do ul. Ostrowieckiej i kierujemy się w stronę Rynku w Denkowie.
Na Rynku – figura św. Floriana z 1803r,

Św. Florian, fot.A.Łada

 

Rynek 9 budynek dawnego zajazdu. Zajazd zbudowany w pierwszej połowie XIX w., murowany, parterowy,
Pomnik na Rynku  upamiętnia ofiary II wojny światowej.

Kapliczka św.Jana Nepomucena
fot.T.Krawętkowski

 

 

Ul. Spółdzielcza nr 20 kaplica św. Jana Nepomucena, kapliczka z XIX w. figura z 1735r.