Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury
Pałac Druckich-Lubeckich w Bałtowie

Pałac książąt Druckich-Lubeckich pochodzi z końca XIX w. Wybudował go książę Aleksander w latach 1894-1899 Wokół pałacu urządzono park geometryczno-krajobrazowy. Ówczesny zamysł z ciekawym układem alejek spacerowych schodzących ku Dolinie Kamiennej czytelny jest do dziś. W parku znajdują się drzewa uznane za pomniki przyrody.

 • Bałtów
 • +48 41 2476580
Pałac Wielopolskich w Częstocicach

Pałac wybudowany wg projektu architekta Leonarda Jan Ludwika Markoniego (syna Henryka) dla hr.Zygmunta Wielopolskiego.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska
 • +48 2653651
Ruiny zamku w Podgrodziu

Ruiny zamku z pierwszej połowy XIV w

 • Podgrodzie
 • +48 41 2476580
Zamek Szydłowieckich w Ćmielowie

gotycko-renesansowy, nizinny położony w podmokłej dolinie rzeki Kamiennej

 • Ćmielów