Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury
Bałtów_Rezerwat Modrzewie

Rezerwat znajduje na pagórkowatym terenie poprzecinanym głębokimi, lessowymi wąwozami o stromych zboczach i porośniętym wielogatunkowym lasem liściastym o charakterze naturalnym, z udziałem modrzewia polskiego.

 • Bałtów
Bałtów_Rezerwat Ulów

Jest tu wiele walorów przyrodniczych wartych zobaczenia ze względu na rzadkie i chronione gatunki roślin. Bałtowska kolonia unikalnego obuwika wielokwiatowego należy do największych w Europie. Dodatkowym argumentem jest zobaczenie unikalnego chrząszcza – pachnicy dębowej.

 • Bałtów, Zarzecze 59
Bodzechów_Lisiny Bodzechowskie

Rezerwat leśny o powierzchni 36,59 ha, ochroną został objęty las mieszany porastający jary lessowe.

 • Bodzechów, Ścieżka do Lisin
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) - otulina Jeleniowskiego PK

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane.

 • Roztylice, Na Koloniach 18
Jeleniowski Park Krajobrazowy

Park należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.

 • Jeleniów
Kurzacze_Sosna pospolita

Pomnik przyrody w okolicach Kurzaczy

 • Miłkowska Karczma
Nietulisko Duże_Głaz narzutowy

Pomnik przyrody nieożywionej w Nietulisku Dużym

 • Nietulisko Małe, Droga Krajowa 9 127
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 77
Ostrowiec Świętokrzyski_Dąb szypułkowy

Trzystuletni dąb na terenie ostrowieckiego Kirkutu

 • Ostrowiec Świętokrzyski, Iłżecka 11
Rezerwat „Małe Gołoborze”

Rezerwat „Małe Gołoborze” położony jest na północnym zboczu masywu góry Szczytniak, najwyższego szczytu Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.

 • Nowy Skoszyn