Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
Rezerwat Ulów

Jest tu wiele walorów przyrodniczych wartych zobaczenia ze względu na rzadkie i chronione gatunki roślin. Bałtowska kolonia unikalnego obuwika wielokwiatowego należy do największych w Europie. Dodatkowym argumentem jest zobaczenie unikalnego chrząszcza – pachnący dębowej.

  • Bałtów
Skałka Sfinks

Zwana tak ze względu na kształt. Używana też jest nazwa "Diabelski Kamień", bo jak uważa miejscowa ludność tak wielki kamień mogły przetransportować tylko diabły.

  • Szewna
Sosna pospolita

Pomnik przyrody w okolicach Kurzaczy

  • Kurzacze
Wąwóz w Skałach

Rezerwat obejmuje dno oraz zbocza wąwozu uformowanego w wylotowej części dolinki, w pobliżu ujścia strumienia płynącego tą dolinką do rzeki Dobruchny.

  • Wojciechowice