Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury
Bałtów_Rezerwat Modrzewie

Rezerwat znajduje na pagórkowatym terenie poprzecinanym głębokimi, lessowymi wąwozami o stromych zboczach i porośniętym wielogatunkowym lasem liściastym o charakterze naturalnym, z udziałem modrzewia polskiego.

 • Bałtów
Bałtów_Rezerwat Ulów

Jest tu wiele walorów przyrodniczych wartych zobaczenia ze względu na rzadkie i chronione gatunki roślin. Bałtowska kolonia unikalnego obuwika wielokwiatowego należy do największych w Europie. Dodatkowym argumentem jest zobaczenie unikalnego chrząszcza – pachnicy dębowej.

 • Bałtów, Zarzecze 59
Bodzechów_Lisiny Bodzechowskie

Rezerwat leśny o powierzchni 36,59 ha, ochroną został objęty las mieszany porastający jary lessowe.

 • Bodzechów, Ścieżka do Lisin
Rezerwat „Małe Gołoborze”

Rezerwat „Małe Gołoborze” położony jest na północnym zboczu masywu góry Szczytniak, najwyższego szczytu Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.

 • Nowy Skoszyn
Rezerwat przyrodniczy Krzemionki Opatowskie

Obejmuje obszar rezerwatu archeologicznego oraz otaczające go tereny leśne i przemysłowe. Chronione są zbiorowiska roślin ciepłolubnych i wapieniolubnych.

 • Sudół, Krzemionki 135
 • +48 41 2620978
Zagaje Grzegorzowskie_Wąwóz w Skałach

Rezerwat obejmuje dno oraz zbocza wąwozu uformowanego w wylotowej części dolinki, w pobliżu ujścia strumienia płynącego tą dolinką do rzeki Dobruchny.

 • Czajęcice, Zagaje Grzegorzowskie 9