Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) - otulina Jeleniowskiego PK

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane.

  • Roztylice, Na Koloniach 18
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.

  • Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 77