Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
Zofia i Lech Farysowie

Miejscowość Miłkowska Karczma położona jest w otulinie leśnej.

  • Karczma Miłkowska
  • +48 41 2600274