Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
Stok narciarski "Szwjcaria Bałtowska"

Stok jest profesjonalnie przygotowany . Trasy narciarskie o długości 340 i 570 metrów. Szeroki zjazd (od 50 do 70 m), regularnie utwardzana i ratrakowana trasa, zapewnia bezpieczeństwo uprawiania sportu, nawet dla stawiających pierwsze kroki w narciarstwie

  • Bałtów, 1
  • +48 41 2641420