Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
Szlak rowerowy - Środkowe Dorzecze Kamiennej

Szlak rowerowy „Środkowe Dorzecze Kamiennej” jest szlakiem krajoznawczo-turystycznym. Oznakowany kolorem żółtym.

  • Sudół, Krzemionki 135
Szlak rowerowy im. Mariana Raciborskiego

Szlak rowerowy, upamiętnia prekursora ochrony przyrody w Polsce - Mariana Raciborskiego, urodzonego w Brzóstowej, koło Ćmielowa. Prowadzi wschodnią częścią doliny Kamiennej, ukazując jej przełom w okolicach Bałtowa i Podgrodzia przez Przedgórza Iłżeckie i lessowy skraj Wyżyny Sandomierskiej.

  • Bałtów, Droga Wojewódzka 754 48
Szlak rowerowy im. Mieczysława Radwana

Szlak rowerowy, upamiętnia założyciela ostrowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i inicjatora powstania pierwszego muzeum w Ostrowcu. Szlak prowadzi peryferyjnymi ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego. Wędrówka nim pozwala na aktywny wypoczynek i poznanie wielu atrakcji krajoznawczych i historycznych dzielnic Ostrowca Świętokrzyskiego

  • Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 77
Szlak rowerowy im. Witolda Gombrowicza

Szlak rowerowy, powstał w celu uczczenia pamięci o pisarzu. Zaprojektowany tak, aby prowadził przez miejsca związane z pisarzem i jego rodziną. Oznakowany kolorem zielonym.

  • Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 77