Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury

Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) - otulina Jeleniowskiego PK

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   ostrowiecki
  • Gmina:
   Waśniów
  • Adres:
   Roztylice , Na Koloniach 18
  • Kod pocztowy:
   27-425
  • Szerokość geograficzna:
   50.842386724443
  • Długość geograficzna:
   21.203925948944
  • Region turystyczny:
   Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Mck
  • Dane organizatora:
   27-425 Roztylice, Na Koloniach 18
 • Opis

  Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę parku obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane. Użytki rolne zajmują 79% ogólnej powierzchni, lasy tylko 11%. Otulina to obszar charakteryzujący się ogromnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.

  Ustanowiono tu piekny krajobrazowo a jednocześnie posiadający wyjatkową wartość naukową i dydaktyczną (ze wzgledu na przyrodę nieożywioną) rezerwat geologiczny "Wąwóz w Skałach" - występujace tu naturalne murawy i zarośla kserotermiczne porastają zbocza wawozów z wychodniami skał dewońskich. Podobne zespoły roślinności kserotermicznej wystepują na obszrach krasowych w okolicach Łagowa i Piotrowa.

   

  Fot. Kamil Król

   

  Na obszarze otuliny spotkać mozna także pojedyncze obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników przyrody. Spośród czterech zarejestrowanych na tym obszarze trzy to pomniki przyrody ożywionej (dęby, topole białe), zachowane na terenie dawnych parków podworskich w Grzegorzowicach i Czajęcicach, a czwarty to obiekt przyrody nieożywionej.

  Obszar otuliny to teren na, którym znajduje się także wiele obiektów świadczących o bogactwie dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej jest XIV-wieczny kościół w Grzegorzowicach. Do ciekawszych obiektów budownictwa świeckiego należą pozostałości zespołów małych dworów, zwykle wraz z parkami. Sa to dworskie układy przestrzenne w: Czajęcicach, Grzegorzowicach, Jeleniowie, Wronowie i Mirogonowicach.

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 21.203925948944
  • 50.842386724443
  • Roztylice, Na Koloniach 18
  • Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) - otulina Jeleniowskiego PK