Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   ostrowiecki
  • Gmina:
   Ostrowiec Świętokrzyski
  • Adres:
   Ostrowiec Świętokrzyski
  • Szerokość geograficzna:
   50.94069054852
  • Długość geograficzna:
   21.31175994873
  • Region turystyczny:
   Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Powiat Ostrowiecki
  • Dane organizatora:
   , 0
 • Opis

   

  _images/brak.jpegKamienna pod Chmielowem

   

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.
       Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym uroz-maiceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Siedliska oligotro-ficzne występują na terenach piaszczysto-ilastych pokrytych osadami plejstoceńskimi. Są to świeże bory sosnowe i bory mieszane występujące w Lasach Iłżeckich. W tych lasach spotkać można rzadkie i prawnie chronione rośliny: wawrzynek główkowy, wisienka stepo-wa, zawilec wielkokwiatowy, len złocisty, aster gawędka. Osobliwością florystyczną są murawy i zarośla kserotermiczne ze stepową ostnicą Jana. Na lessowych glebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad dzióbaty, tojad mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny. We fragmentach borów mieszanych i grądów, muraw i zarośli kserotermicznych występują rośliny prawnie chronione i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik górski, obuwik pospolity, ostrożeń pannoński, naparstnica wielokwiatowa i inne. Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają rezerwaty leśne Modrzewie, Ulów, Lisiny Bodzechowskie, Rosochacz. Interesująca flora naczyniowa występuje także na terenie rezerwatu leśnego i przyrody nieożywionej Krzemionki Opatowskie. Ciekawe formy skalne podlegają ochronie na terenie rezerwatów Skały pod Adamowem i Skały w Krynkach.
       Licznie na tym obszarze występują zabytki kultury klasy europejskiej, a nawet światowej. W rezerwacie archeologicznym Rydno udokumentowane są paleolityczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych, zaś w uznanym za Narodowy Pomnik Historii rezerwacie w Krzemionkach Opatowskich znajdują się udostępnione do zwiedzania szyby podziemne neolitycznej kopalni krzemieni pasiastych. W dolinie Kamiennej, zachowały się także pozostałości zakładów metalurgicznych, zbudowanych w XIX w., okresie działalności na tym terenie St. Staszica i W. Druckiego-Lubeckiego.
       Najważniejszą ekologiczną funkcją obszaru jest ochrona wód podziemnych i powierzchnio-wych oraz odtworzenie i zachowanie przez dolinę rzeki Kamiennej funkcji korytarza ekolo-gicznego. Powinien on spełniać ponadto rolę klimatotwórczą i aerosanitarną, w większych ośrodkach miejskich tego obszaru.

   

   

  („Walory krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe północno-wschodniego obszaru województwa świętokrzyskiego”,  Ostrowiec Świętokrzyski 2003

   

  Opracowali: Zbigniew Wacław Pękala, Zbigniew Pawlik, Tadeusz Krawętkowski)

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 21.31175994873
  • 50.94069054852
  • Ostrowiec Świętokrzyski
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej