Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury

Zagaje Grzegorzowskie_Wąwóz w Skałach

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Rezerwaty Przyrody
  • Powiat:
   ostrowiecki
  • Gmina:
   Waśniów
  • Adres:
   Czajęcice , Zagaje Grzegorzowskie 9
  • Kod pocztowy:
   27-425
  • Szerokość geograficzna:
   50.890690054088
  • Długość geograficzna:
   21.169109344482
  • Region turystyczny:
   Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
  • Nazwa organizatora:
   MOŚ
  • Dane organizatora:
   27-425 Czajęcice, Zagaje Grzegorzowskie 9
 • Opis

  Rezerwat obejmuje dno oraz zbocza wąwozu uformowanego w wylotowej części dolinki, w pobliżu ujścia strumienia płynącego tą dolinką do rzeki Dobruchny. Granice rezerwatu są w zasadzie wyraźnie czytelne w terenie (z wyjątkiem granicy zach.), gdyż prawie na całej swej długości biegną wzdłuż styku gruntów ornych (położonych na zewnątrz obszaru rezerwatu) z nieużytkami lub lasami (należącymi do rezerwatu), bądź też wzdłuż strumienia.


  Dolina rezerwatu ma charakter wąwozu (kanionu), który cechuje sie duż głębokościa osiągając ok. 30 m i bardzo stromo nachylonymi zboczami. W przekroju poprzecznym wąwóz ma mniej więcej kształt litery "U", jego szerokość mierzona pomiędzy górnymi krawędziami zboczy wynosi 80-100 m, zaś u podstawy zboczy 20-50 m. Nachylenie zboczy przekracza często 45 stopni, miejscami na zboczach obserwuje się też pionowe lub prawie pionowe ścianki i ściany skalne a nawet nawisy skalne. Tak ukształtowany obszar posiada znaczne walory krajobrazowe.


  Morfologia doliny na odciku rezerwatu jest genetycznie z budowa geologiczną całej doliny-wąwóz został bowiem wyrzeźbiony w twardych i odpornych na wietrzenie dolomitach środkowo-dewońskich. Dolomity te odsłaniają się w zboczach wąwozu i stanowią jeden z najwazniejszych elementów rezerwatu. Dolomity występują w ławicach o zróżnicowanej grubości od 2 cm do ponad 1 m. W płd. zboczu wąwozu odsłaniaja się miejscami prawie niczym nie porośnięte-stromo pochylone powierzchnie stropowe ławic, natomiast płn. zbocze, przecina dolomity prawie prostopadle do ławicenia. W związku z tym na zboczu płd. można obserwować m.in. szereg ciekawych zjawisk geologicznych występujących na powierzchni ławic; z kolei w zboczu płn. można śledzić na dłuższych odcinkach (prostopadłych do uławicenia) następstwo warstw-czyli dłuższe fragmenty tzw. profilu pionowego osadów.

   

  Najniższe stratygraficznie fragmenty profilu odsłaniają się w zboczu płd. Zbudowany on jest z dolomitów krystalicznych, rzadziej kryptokrystalicznych, szarych i ciemno-szarych, cienko-,średnio- i gruboławicowych, przewarstwionych cienkimi wkładkami margli i łupków.

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 21.169109344482
  • 50.890690054088
  • Czajęcice, Zagaje Grzegorzowskie 9
  • Zagaje Grzegorzowskie_Wąwóz w Skałach