Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury

Pętkowice_Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Powiat:
   ostrowiecki
  • Gmina:
   Bałtów
  • Adres:
   Pętkowice
  • Szerokość geograficzna:
   54.5838919
  • Długość geograficzna:
   18.2119491
  • Region turystyczny:
   Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
 • Opis

  W starszej części kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus znajdowała się XVII-wieczna kaplica ariańska, która była ważnym miejscem na mapie rozwoju reformacji w ówczesnym województwie sandomierskim. Jej miejsce zajęła w międzywojniu parafia katolicka.

  W starszej, oszkarpowanej części obecnego kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus znajdowała się niegdyś kaplica ariańska, która powstała z łamanego kamienia na planie prostokąta w XVII w. Trójkątna fasada od północny została ujęta w szkarpowe pilastry. Od zachodu, za wejściem do kruchty, powstał natomiast portal z piaskowca, nad którym znajduje się tarcza herbowa fundatora.

   

  Fot. Kamil Król

   

  Źródła podają o zamianie kaplicy ariańskiej z Pętkowic na magazyny zbożowe. Z inicjatywy Polskiego Kościoła Narodowego obiekt odzyskał funkcję sakralną w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1934 r. erygowano tu parafię katolicką, a w latach 1973-1975 ksiądz Marian Karasiński dostawił od południa z białej cegły współczesną część kościoła z wieżą.

   

  Fot. Kamil Król

   

  W dobie nowożytnej okoliczne rody sympatyzowały z reformacją, a Pętkowice znalazły się wówczas w centrum ruchu protestanckiego. W pobliskim Ożarowie odbywały się przecież synody innowiercze, a Ćmielów był siedzibą jednego z nielicznych na tym terenie zborów luterańskich. Jednocześnie w Ćmielowie działał arianin Aleksander Witrelin. Kalwińskie zbory powstały również w Glinianach i Tarłowie. Jedną z zasług protestantów związanych z naszymi okolicami było stworzenie pierwszej na ziemiach polskich grupy walczącej z alkoholizmem.

   

  Tablica upamiętniająca zamordowanego na plebanii księdza proboszcza Jana Trojnara

  Fot. Kamil Król

   

  Opracowano na podstawie: Z. Tyczyński, Przewodnik po powiecie ostrowieckim, Kielce 2008, s. 170-171.

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 18.2119491
  • 54.5838919
  • Pętkowice
  • Pętkowice_Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus