Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

Pokaz plenerowy filmu Rudzki Park Kulturowy

2024.06.21
Rozmiar tekstu:A-A+

Pokaz plenerowy filmu Rudzki Park Kulturowy

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grupa Inicjatyw Wszelakich PASJA
Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie
Lokalna Grupa Mediowa

serdecznie zapraszają na pokaz premierowy filmu

Rudzki Park Kulturowy

który odbędzie się w środę 26 czerwca 2024 roku
o godzinie 18.00

w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Ćmielowie, ul. Rynek 50

Film „Rudzki Park Kulturowy” jest rodzajem krótkiej, 12-minutowej impresji, która ma zaprezentować walory obszaru objętego formą ochrony zabytków, jaką jest park kulturowy w obrębie 7 sołectw północnej części gminy Ćmielów na podstawie uchwały Rady Miejskiej z końca października 2023 r. Pomysł na powstanie tego obrazu narodził się w gronie osób na co dzień propagujących zasoby przyrodnicze i kulturowe terenu parku w ramach działalności Grupy Inicjatyw Wszelakich PASJA przy udziale Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dało to możliwość wytworzenia diaporamy zawierającej odniesienia do historii tego obszaru, ale także, a może przede wszystkim, prezentującej jego obecne walory z urokliwą doliną rzeki Kamiennej na pierwszym miejscu. Odniesienia historyczne dotyczą znanych i ważnych etapów dziejów tego terenu związanych z wydobyciem krzemienia pasiastego w neolicie i wczesnej epoce brązu, uzyskiwaniem żelaza w okresie wpływów rzymskich, późnym średniowieczem, okresem napoleońskim, powstaniem styczniowym czy początkiem II wojny światowej. Większa część materiału poświęcona jest jednak przybliżeniu czytelnego współcześnie dziedzictwa, w tym niematerialnego. Dlatego, m.in. oprócz widoków przyrody i zabytków znanych z terenu parku, uwieczniony został Zespół Śpiewaczy BORIANKI. Zapraszamy na premierową refleksję nad możliwością harmonijnego współistnienia ludzi - zajmujących się różnorodną działalnością - z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Zapraszamy!