Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.07.20
Rozmiar tekstu:A-A+

 20 lipca 1813 r. Kamienna wystąpiła z brzegów i zalała znaczną część Ostrowca. Oprócz olbrzymich strat materialnych były także ofiary w ludziach.

20 lipca 1934 r. zmarł wybitny polski biolog i parazytolog profesor Jerzy Stanisław Ruszkowski. Od 1915 do 1918 roku był nauczycielem przyrodoznawstwa w Gimnazjum Męskim w Ostrowcu. Później został wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Na jego
cześć pasożytniczy robak przywra otrzymał łacińską nazwę „unicaceum Ruszkowski”.
21 lipca 1655 r. w dniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej przez armię szwedzką, zgromadzona na sejmiku w Opatowie szlachta ziemi sandomierskiej postanowiła powołać pod broń tzw. piechotę łanową. Zgromadzeni w kolegiacie św. Marcina delegaci na sejmik zarządzili pobór jednego żołnierza z 15 łanów ziemi lub od 20 do 30 domów w przypadku miast. Dowódcą pułku piechoty łanowej ziemi sandomierskiej został pułkownik Andrzej Gnoiński, który później przeszedł na stronę Szwedów i został komendantem załogi zamku w Pińczowie.