Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.08.25
Rozmiar tekstu:A-A+

 25 sierpnia 1800 r. w stoczonej pod Weroną bitwie z Francuzami poległ służący w armii austriackiej dwudziestoletni Szymon Lenionkowski z Ostrowca.

25 sierpnia 1831 r. podczas pobytu w obozie koło Ostrowca dowodzący polskim korpusem powstańczym generał Samuel Różycki wydał okólnik, w którym wzywał przebywających w Krakowie swoich oficerów do natychmiastowego powrotu do Królestwa Polskiego i stawienia się w Kielcach.
25 sierpnia 1861 r. w kieleckiej kolegiacie odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę 22-letniego Ludwika Jaroszyńskiego, pochodzącego z Wojciechowic koło Ćmielowa czeladnika krawieckiego, który cztery dni wcześniej został stracony przez Rosjan w Warszawie. Młody patriota dokonał nieudanego zamachu na wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza Romanowa. Nabożeństwo w intencji spokoju jego duszy przerodziło się w patriotyczną manifestację kielczan.
25 sierpnia 1890 r. we Włostowie w wieku 62 lat zmarł właściciel dóbr opatowskich 
i klimontowskich Stanisław Karski. Po ślubie z księżną Jadwigą Czetwertyńską wybudował wzniesiony według projektu Henryka Marconiego neogotycki pałac we Włostowie. W czasie powstania styczniowego związany z politycznym obozem „białych” Stanisław Karski został naczelnikiem cywilnym powiatu opatowskiego. Po upadku powstania zasiadał we władzach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego , Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych oraz Towarzystwa Drogi Żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Działał również w Czerwonym Krzyżu i był kamerjunkrem carskiego dworu. Dobra ziemskie należące do Stanisława Karskiego zajmowały obszar 2 tysięcy hektarów.
25 sierpnia 1914 r. przez Opatów przeciągnęły kolumny wojsk austriackich i niemieckich, które następnie zaatakowały rosyjskie pozycje w rejonie Sandomierza. .