Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.09.01
Rozmiar tekstu:A-A+

 1 września 1861 r. mieszkańcy Opatowa gremialnie wzięli udział w pielgrzymce do Gierczyc. Miała ona charakter manifestacji patriotycznej, podobnie jak wcześniejsza pielgrzymka do klasztoru Ojców Bernardynów na Świętym Krzyżu.

1 września 1915 r. Cesarsko- Królewska Komenda Obwodowa w Opatowie wydała odezwę wzywającą mieszkańców powiatu opatowskiego do zgłaszania się na ochotnika do armii austriacko-węgierskiej. Wbrew oczekiwaniom autorów odezwy punkty werbunkowe wcale nie były oblegane przez ochotników. Odezwę opublikowano w „Dzienniku Urzędowym C i K Komendy Obwodowej w Opatowie”, którego pierwszy numer ukazał się właśnie 95 lat temu.
1 września 1895 r. urodził się proboszcz parafii w Sobótce i Przybysławicach ksiądz Wacław Kaszewski. W czasie II wojny światowej rozpropagował kult znajdującego się w kościele w Sobótce obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej, który – jak wierzyli parafianie –ocalił ich wieś od całkowitego zniszczenia. Po 1945 r. ksiądz Kaszewski zajmował się odbudową uszkodzonego przez działania wojenne kościoła.
1 września 1902 r. w Ostrowcu urodził się Jerzy Idzi Czerwiński ps. „Zych”, harcerz, nauczyciel, żołnierz ZWZ i AK  organizator „Szarych Szeregów” , burmistrz Opatowa       i patron opatowskiej drużyny ZHP. W 1923 r. ukończył Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i rozpoczął trwającą pół wieku pracę w szkolnictwie. W czasie okupacji był przewodniczącym Tajnej Komisji Oświaty i Kultury, która zajmowała się organizacją konspiracyjnego nauczania. Po wyzwoleniu miasta został wybrany pierwszym powojennym burmistrzem Opatowa. W późniejszych latach był m.in. inspektorem szkolnym, dyrektorem szkół w Bydgoszczy i Sandomierzu, prezesem Rady Spółdzielni Spożywców „Społem” w Opatowie oraz komendantem opatowskiego Hufca ZHP. Jerzy Czerwiński zmarł 26 marca 1981 r., a w 80 rocznicę jego urodzin, 1 września 1982 r. na domu  w którym mieszkał w latach 1950- 1975 odsłonięto dedykowaną mu tablicę . W czasie uroczystości odczytano rozkaz o nadaniu 9 drużynie harcerskiej przy SP nr 2 imienia druha Jerzego Czerwińskiego.
1 września 1929 r. w Brzeziu urodził się wybitny artysta-rzeźbiarz i pedagog Stefan Dulny. Był uczniem, nauczycielem i dyrektorem (w latach 1966- 1973) Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Zasłynął jako współzałożyciel grupy twórczej W57 , przekształconej później w „Przedwiośnie”. Jego dziełem jest wiele pomników i tablic pamiątkowych usytuowanych na terenie całej Polski (m.in. w Opatowie) oraz w Holandii, Brazylii i Włoszech. S. Dulny zajmował się również medalierstwem.
1 września 1939 r. o szóstej rano służbę na dworcu kolejowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęło Harcerskie Pogotowie Wojenne utworzone dwa dni wcześniej przez Sztab Obrony Cywilnej Miasta. Komendantką HPW była harcmistrz Bogusława „Wilga” Januszówna, która przed wybuchem wojny dowodziła ostrowieckim Hufcem Harcerek.
1 września 1969 r.  w wieku 59 lat zmarł Józef Grudzień, założyciel i od 1983 r. patron Strażackiej Orkiestry Dętej w Opatowie. Od 1930 do 1944 r. prowadził orkiestrę Huty Ostrowiec, a po przeprowadzce do Opatowa w 1946 r. rozpoczął pracę z tamtejszą Orkiestrą Strażacką. Przy pomocy swojego starszego syna 16-letniego gimnazjalisty Franciszka Adama utworzył i do 1952 r. prowadził orkiestrę szkolną działającą w Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego. Józef Grudzień założył też kapelę ludową.