Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.08
Rozmiar tekstu:A-A+

 6 września 1860 r. w Opatowie urodził się sekretarz Wydziału Hipotecznego i działacz niepodległościowy Wacław Zachariasz Gano. Wśród mieszkańców Opatowa kolportował zakazaną przez Rosjan patriotyczną literaturę. Jego urodzony w 1895 r. syn Stanisław Gano był generałem i szefem polskiego wywiadu wojskowego w czasie II wojny światowej. 

6 września 1914 r. okupujące Opatów od 22 sierpnia wojska austriackie wycofały się z miasta, do którego wróciły oddziały rosyjskie. Najpierw pojawiły się kozackie sotnie, które spaliły kilkanaście domów i dokonały pogromu opatowskich Żydów, karząc ich w ten sposób  za zbyt gościnne podejmowanie Austriaków. Tego samego dnia rozpoczęła się trwająca tydzień krwawa bitwa o Sandomierz, w której zdziesiątkowany został wchodzący w skład carskiej armii tulski pułk piechoty. Służyli w nim m.in. zmobilizowani mieszkańcy Opatowa,Ostrowca i innych miejscowości ówczesnego powiatu opatowskiego, spośród których wielu zginęło. Ich przeciwnikami byli broniący Sandomierza, wcieleni do austriackiej armii Polacy z regimentu przemyskiego. W czasie walk o Sandomierz doszło do bratobójczej walki na bagnety między rodakami z dwóch różnych zaborczych armii. 
6 września 1936 r. odbyły się unieważnione później wybory do rady żydowskiej gminy wyznaniowej w Ostrowcu. Wojewoda kielecki uznał je za nieważne, gdyż otrzymał kilka pism informujących go, że „głosowanie odbywało się w atmosferze przekupstwa i terroru”. W tej sytuacji powołano zarząd komisaryczny gminy, na którego czele stanął nauczyciel ostrowieckiego gimnazjum dr Jakub Holler. 
6 września 1939 r. ewakuowano opatowski szpital, z którego do Sandomierza wywieziono większość rannych. Razem z nimi wyjechali lekarz i pielęgniarki.