Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.09
Rozmiar tekstu:A-A+

 28 września 1888 r. w Dębnie urodził się działacz PPS i PPS Frakcji Rewolucyjnej oraz jej Organizacji Bojowej Stanisław Antoni Bartosz. W latach 1906-1908 uczestniczył w wielu akcjach i zamachach na rosyjskich policjantów. Po aresztowaniu najpierw został osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a następnie skazany na 15 lat katorgi.

28 września 1897 r. zmarł pochodzący z Denkowa członek powstańczego Rządu Narodowego Karol Majewski. Działalność spiskową rozpoczął podczas studiów w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie oraz na Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. 
W 1859 r. został pełnomocnikiem Ludwika Mierosławskiego na kraj, a w 1861 r. wszedł 
w skład Delegacji Narodowej, przekształconej później w tzw. Dyrekcję Białych. Po wybuchu powstania styczniowego w czerwcu 1863 r. Karol Majewski wszedł w skład Rządu Narodowego, w którym pracował do 17 września. Rosjanie aresztowali go w marcu 1864 r. i przetrzymywali w więzieniach przez dwa lata, prawdopodobnie zmuszając do podjęcia współpracy z carską policją. Do kraju Karol Majewski powrócił w 1871 r. i ostatnie lata życie spędził nadzorując budowę Kolei Nadwiślańskiej (był jej udziałowcem). 
28 września 1914 r. w okolicach Ostrowca rozpoczęły się trwające do 22 października zacięte walki między wojskami niemieckimi i austriackimi z jednej, a rosyjskimi z drugiej strony. W czasie starć Ostrowiec był narażony na ostrzał artyleryjski z obu stron, zaś mieszkańcy na przymusowe ewakuacje, grabieże i rekwizycje. Stacjonujący w mieście Austriacy splądrowali wszystkie sklepy i składy oraz obsadzili wojskowymi załogami budynki fabryczne i szkolne oraz stację kolejową. 
28 września 1942 r. zarządzający Ostrowcem Świętokrzyskim hitlerowski komisarz Bruno Motschall wydał obwieszczenie, w którym poinformował, że „stwierdzono powtarzające się wypadki ukrywania się Żydów uchodźców u Polaków” i w tej sytuacji przypominał ostrowczanom, że „kto udziela Żydom uchodźcom pomieszczenia i żywności lub sprzedaje środki żywnościowe, będzie karany śmiercią”.