Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.11
Rozmiar tekstu:A-A+

 11 października 1860 r. w Rzymie w wieku 37 lat  na gruźlicę zmarła założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Józefa Karska Jej ojciec Józef Karski był właścicielem Prus i Jakubowic. W 1859 r. Józefa Karska założyła nowe zgromadzenie zakonne. W następnym roku zmarła i została pochowana w podziemiach kościoła św. Klaudiusza na placu św. Sylwestra w Rzymie. Od 1949 r. trwa jej proces beatyfikacyjny.

11 października 1894 r. w Pisarach urodził się Rafał Pęczek, plutonowy Wojska Polskiego, który w 1918 r. jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków w Opatowie. Później walczył z bolszewikami i za bohaterstwo, jakim wykazał się podczas walk na Ukrainie został odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
11 października 1928 r. wojewoda kielecki zatwierdził statut Stowarzyszenia Domu Robotniczego w Ostrowcu. Jego celem było „podnoszenie poziomu kulturalnego klasy robotniczej i tworzenie pomieszczeń dla organizacji robotniczych”. Członkowie stowarzyszenia, na którego czele stał Zygmunt Szmidt, płacili miesięcznie po złotówce na budowę Domu Robotniczego przy Alei 3 Maja (późniejszy Zakładowy Dom Kultury Huty Ostrowiec, obecnie kino „Etiuda”). Kamień węgielny pod dokończoną po wojnie budowę położono w 1937 roku. 
11 października 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację ostrowieckiego getta i wywózkę jego mieszkańców do obozu w Treblince. Selekcji dokonywano na Rynku, gdzie spędzono wszystkich ostrowieckich Żydów. W ciągu trwającej dwa dni masakry z udziałem gestapo oraz oddziałów litewskich i ukraińskich na kirkucie oraz ulicach i placach miasta zabito około 2 tysięcy najsłabszych i najstarszych Żydów. 1570 młodych i silnych mężczyzn pozostawiono w mieście i skierowano do niewolniczej pracy w niemieckich firmach budowlanych, a około 11 tysięcy Żydów skazano na zagładę i wywieziono do obozu w Treblince. 
11 października 1942 r. rozpoczęła się likwidacja żydowskiego getta w Ostrowcu Świętokrzyskim, z którego do obozu zagłady w Treblince wywieziono około 15 tysięcy osób. W pierwszym dniu akcji służący w niemieckich formacjach Litwini zastrzelili około tysiąca osób. W sumie w czasie likwidacji getta na kirkucie oraz ulicach i placach miasta zginęło około 2 tysięcy Żydów.
11 października 1964 r. w całej diecezji sandomierskiej uroczyście obchodzono 200-lecie beatyfikacji pochodzącego z Karwowa koło Opatowa błogosławionego Wincentego Kadłubka.