Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.11
Rozmiar tekstu:A-A+

  15 października 1911 r. w Zawadzie koło Ożarowa urodził się weteran drugiej wojny światowej  i działacz polonijny Jan Chruściak. Przed wojną był murarzem i muzykiem, później walczył w kampanii wrześniowej i przeszedł cały szlak bojowy Brygady Kawalerii Pancernej i Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Razem ze swoim dowódcą został na emigracji w Anglii i dorobił się znacznego majątku jako przedsiębiorca budowlany. Zorganizował Komitet Pomocy Repatriantom i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, ufundował Dom Polski w Bedford oraz Dom Kombatanta w Luton. W czasie stanu wojennego organizował pomoc charytatywną dla rodaków. Zmarł w listopadzie 1996 r.

15 października 1917 r. otwarto Prywatne Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie w Klimkiewiczowie (obecnie dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego). Na pierwszy rok przyjęto 26 słuchaczy. Pierwszym kierownikiem został Antoni Łazarczyk.
15 października 1918 r. w obliczu rozpadu monarchii habsburskiej ostrowiecka Rada Miejska powołała Komitet Bezpieczeństwa. Jego zadaniem miało być zapewnienie porządku w Ostrowcu oraz przejęcie władzy od Austriaków.
15 października 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau w wieku 50 lat zmarł błogosławiony ksiądz Władysław Miegoń. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Sandomierzu był m.in. wikariuszem w Iwaniskach i Modliborzycach. Za bohaterski udział w wojnie bolszewickiej został odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Jako wojskowy kapelan wybudował kościół garnizonowy w Gdyni-Oksywiu. Po klęsce wrześniowej ks. W. Miegoń sam zgłosił się do obozu jenieckiego. W 1940 r. Niemcy przenieśli go z oflagu do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, skąd później trafił do Dachau.