Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.11
Rozmiar tekstu:A-A+

 16 października 1786 r. w kościele parafialnym we Wszechświętych ochrzczony został urodzony w pobliskiej Obręcznej poeta i oficer armii Księstwa Warszawskiego Wincenty Reklewski. W 1806 r. przerwał studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i zaciągnął się do armii napoleońskiej. Za udział w walkach o Sandomierz w 1809 r. otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari i awans na stopień kapitana. W czasie przerwy w działaniach wojennych podczas pobytu w Krakowie Wincenty Reklewski napisał kilkanaście sielanek, poematów i wierszy, a w 1811 r. wydał tomik wierszy "Pienia wiejskie" z rycinami Michała Stachowicza. Podczas wyprawy cesarza Napoleona na Rosję walczył w bitwach pod Smoleńskiem i Możajskiem, dzięki czemu uzyskał awans na podpułkownika. Zmarł w wojskowym lazarecie w  październiku 1812 r. po zajęciu Moskwy przez  Francuzów.

16 października 1794 r. w końcowej fazie insurekcji kościuszkowskiej rezydująca w Warszawie Rada Najwyższa Narodowa ustanowiła Aleksandra Linowskiego pełnomocnikiem na województwo sandomierskie. Cztery dni później nowy pełnomocnik powstańczego rządu wystosował odezwę, w której wzywał mieszkańców ziemi sandomierskiej do rekrutacji ochotników i kontynuacji walki z Rosjanami i Prusakami
16 października 1923 r. ówczesny wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu ksiądz Bolesław Strzelecki uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł w 1942 r. jako więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji księdza Strzeleckiego. 
16 października 1937 r. w Kielcach przebywał marszałek Edward Rydz -Śmigły, który tego dnia wziął udział w uroczystości ponownego pochówku hetmana Stefana Czarnieckiego w krypcie kościoła parafialnego w Czarncy koło Włoszczowy. Pobyt marszałka w Kielcach wykorzystano do uzyskania z jego strony kategorycznych zapewnień o nieprawdziwości pogłosek o zamiarze likwidacji bądź podziału ówczesnego województwa kieleckiego. Chodziło o plany wydzielenia z niego nowej jednostki administracyjnej obejmującej tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego z siedzibą władz wojewódzkich w Sandomierzu