Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

XVII 25-TKA ŚWIĘTOKRZYSKA

2022.03.14
Rozmiar tekstu:A-A+

PTTK ul. H. Sienkiewicza 29 - ul. Ogrodowej – ul. Żytnia - ul. Jagiellońska - Karczówka - g. Brusznia – Białogon – Zalesie – g. Patrol - Słowik - Biesak – g. Pierścienica - g. Hałasa - Ośrodek Pracy Twórczej ,,Wietrznia’’ - ul. Wojska Polskiego 103

I. Cele imprezy:
-Poznanie walorów turystycznych Gminy Kielce
-Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
-Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej.

 

II. Trasa:
- Start: PTTK ul. H. Sienkiewicza 29-ul. Ogrodowejul. Żytnia-ul. Jagiellońska-Karczówka-g. BruszniaBiałogonZalesieg. Patrol -Słowik-Biesakg. Pierścienica-g. Hałasa-Ośrodek Pracy Twórczej ,,Wietrznia’’-ul. Wojska Polskiego 103
- Wydawanie pakietów dla uczestników nastąpi w dniu 01.04.22r. odgodz. 9.00 do 16.00wsiedzibie PTTK Kielce, ul. H. Sienkiewicza 29, oraz w dniu 02.04.22r. na stracie wsiedzibie PTTK Kielce od godziny 7.30. Oficjalny start o godzinie 8.00. Zakończenie nastąpiprzyOśrodkuPracyTwórczej,,Wietrznia’’-ul.Wojska Polskiego 103, uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się ok. godz. 16.00.

 


 

III. Uczestnictwo:
-25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno-wytrzymałościową. Trasamarszuwymaga dobrej kondycji.Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

 

IV. Zgłoszenia:
-Wpisowe wynosi 40
- Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.03.2022r. lub do ich wyczerpania e-mailowo:
biuro@pttkkielce.pllub w siedzibie Oddziału pod adresem: Oddział Świętokrzyski PTTK 25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41 344-77-43, www.pttkkielce.pl
Wpłaty należy kierować na konto Regio Travel Sp z.o.o. 02 2490 0005 0000 4520 7000 1876

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, XVII 25-tka Świętokrzyska. Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich
świadczeń.Wpisowe jest bezzwrotne.

 

V. Organizator zapewnia:
-pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
-mapkę zprzebiegiem trasy
-okolicznościowy znaczek,
-ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
-gorącą zupę
-ubezpieczenie,
-miła atmosfera i świetna zabawa przy ognisku,
-okolicznościową pieczątkę ozdobną,
-potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych,
- zapewnienieśrodkówdodezynfekcjirąknastarcieimecie wydarzenia.

 

VI. Obowiązki uczestników:
-posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
-przestrzeganieKartyTurysty,przepisówprzeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
-stosowanie się do postanowień organizatorów.
-zachowywanie odstępów między uczestnikami, a jeśli nie jest to możliwe, zasłanianie nosa i ust.

 

VII. Postanowienia końcowe:
-Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
-Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
-W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
-Wszyscy uczestnicy XVII 25-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nieponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników, - Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

VIII. Organizator:
- PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach oraz GeonaturaKielce
- Michał Marciniewski tel. 601400643
XVII 25-tkę świętokrzyską pod kątem finansowym obsługuje firma Regio Travel Sp. z o. o., wpisana do rejestru organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych pod numerem 140/18. Jedynym udziałowcem Spółki jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.