Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury

Spacerkiem po Ostrowcu I

Rozmiar tekstu:A-A+

 

Rynek w 1910r.

RYNEK
Najstarsza część miasta. Jan Gawroński kiedy podjał decyzję o lokacji miasta kazał wykarczować las na przecięciu szlaków na skrzyżowaniu szlaków handlowych od Opatowa do Iłży i Kunowa oraz Solca nad Wisłą.  W ten sposób wyznaczył pierwsze miejsce na osiedlanie się mieszkańców w nowo powstałym mieście. Rynek pełnił rolę placu targowego.  Miejsce zgromadzeń i manifestacji.
Rynek 34 tablica upamiętniająca udział Szarych Szeregów w działalności konspiracyjnej. W tym domu mieściła się wytwórnia granatów.
Zabudowa północnej  i zachodniej  pierzei Rynku pochodzi  z początków XX w.

Kolegiata św. Michała (fot.Andrzej Łada)


KOLEGIATA św. MICHAŁA
Kościół konsekrowano w 1614r.. Zniszczony w czasie Potopu Szweckiego odbudowany w 1672r pod wezwaniem  św. Michała Archanioła.
Obecny wygląd zawdzięczamy rozbudowie kościoła w latach 1924-1938. Ze starego kościoła pozostały mury prezbiterium nawy głównej.
12 VI 2000r. bp Świerzawski podniósł kościół parafialny do godności kolegiaty i erygował kapitułę kolegiacką, której patronem jest św. Michał Archanioł.
Krata ,oddzielająca kruchtę kościoła od nawy głównej ,projektu Rekwirowicz ,wykonana została w Zakładach Ostrowieckich.
Tablice znajdujące się w kruchcie kościoła upamiętniają:
-wizytę Achillesa Ratiego ( późniejszego papieża
Piusa XI)  w Ostrowcu (7 IX 1918r)

Dom po filarami (fot.Andrzej Łada)

-ks. Bolesława Strzeleckiego wikariusza w kościele św. Michała, którego papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionym w gronie 108 męczenników z okresu II Wojny światowej
Na terenie przy kościelnym znajduje się pomnik poświęcony Powstaniu Styczniowemu-  Krzyż z czasów powstania.
Obok wejścia na teren kościoła figura Jana Nepomucena z 1776r.

 

Ul. Górzysta 3 – pierwsza siedziba Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, od 1933r. do czasów wojny, mieściło się tu muzeum PTK
DOM POD FILARAMI (obecnie „Ideal”) w czasie wojny powielano tu prasę konspiracyjną Armii Krajowej

 

 

Najstarsza apteka w mieście (fot.Andrzej Łada)

  ALEJA - APTEKA -najstarsza w mieście, której właścielem był Stanisław Paklezy. Dom należał do Kiwy Roseta.

Aleja – dom obok MEX-u , w okresie międzywojennym siedziba Komunalnej Kasy Oszczędnościowej. W czasie II wojny światowej żołnierze AK przeprowadzili śmiałe akcje zdobycia pieniędzy na działalność konspiracyjną.W latach 1953 – 1993 była tu główna siedziba PKO.
ALEJA - SIEDZIBA PTTK- w latach trzydziestych XX w. mieściło się tu kino „Palace należące do Czesław Głowackiego
Na budynku tablica poświecona patronowi oddziału PTTK – Stanisławowi Jeżewskiemu.

PTTK o/St.Jeżewskiego i Bank Pfeffera (fot.A. Łada)

  ALEJA - BANK PFEFFERA– obecnie Komenda Policji - zaprojektowany przez Stefana Szyllera w stylu eklektycznym na początku XXw.
Do 1914 r. mieścił się tu dom bankowy i cyrkuł. W czasie I wojny światowej miała tu siedzibę żandarmeria austryjacka.  Po wojnie wznowił działalność Dom Bankowy.
W 1928r. budynek wykupił Sąd Grodzki .
W czasie II wojny światowej była tu siedziba policji ochrony kolei i żandarmerii, a w piwnicach mieścił się areszt.
Po wojnie  miesił się tu Sad Rejonowy , a następnie Posterunek Policji w Bodzechowie .

 

ALEJA - KINO "ETIUDA” (dawny Zakładowy Dom Kultury) – W 1926r. działacze PPS podjęli starania o przekazaniu placu pod Dom Robotniczy. Powstało Stowarzyszenie Budowy Domu Robotniczego gromadzące fundusze na budowę.

Kino "Etiuda" (fot. Andrzej Łada)

Kamień węgielny wmurowano w 1937r. Prace przy budowie przerwała wojna.
W 1946r. pracownicy ostrowieckiej huty opodatkowali się na rzecz budowy Domu Robotniczego. Tadeusz Rekwirowicz  zmodernizował pierwotny projekt Jerzego Wajdlinga   i w latach 1947-1953 budowa była kontynuowana.
Na elewacji budynku od strony parku znajdują się portrety wykonane przez artystów ASP w Warszawie . Artyści Szwacz i Nina Dudzianka upamiętnili swoje wizerunki w portretach górnika i traktorzystki.

  

 

 

Poczta i Hotel "Gromada" (fot.Andrzej Łada)

 

  PARK MIEJSKI im.J.PILSUDSKIEGO - w 1919r.  Rada Miasta podjęła decyzję o budowie parku według projektu  Franciszka Szaniora.
W 1932r.  odsłonięto pomnik J. Piłsudskiego
W pobliżu Kamiennej znajduje się stacja pomp , która powstała w ramach realizacji projektu Adama Packa z 1938r. którego celem miała być budowa wodociągów i kanalizacji miasta.


  POCZTA– wybudowana w latach 1925 -1927 wg projektu Witolda Minkiewicza
Otwarta 1VII 1927r. W okresie międzywojennym reprezentacyjny budynek miasta, przed którym odbywały się defilady w święta państwowe.


HOTEL GROMADA - przy aleji 3 Maja, na przeciwko poczty.
Za hotelem pałacyk Bolesław Rylla (ul. Czysta)


(J.W,na podst. ”Ostrowiec  Świętokrzyski i okolice” Cz. I - tekst W.Brociek)