Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury
Kunów

Miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim. Jest siedzibą gminy Kunów. Prawa miejskie posiadał w latach 1365-1867 i ponownie odzyskał je w 1990 r. Miasto położone jest w dolinie rzeki Kamiennej, przy ujściu Świśliny. Gmina znajduje się na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

 • Kunów
Kunów

Legenda o Kunowie - o małych zwierzątkach, które uratowały osadę

 • Kunów
Kunów_Kościół pw. św. Władysława

Kościół trójnawowy, bazylikowy, wybudowany w stylu późnorenesansowym

 • Kunów
 • +48 41 2611248
Kurzacze_Sosna pospolita

Pomnik przyrody w okolicach Kurzaczy

 • Miłkowska Karczma
Momina

Momina - wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Waśniów.

 • Momina
 • +48 41 2476580
Mychów_Kościół pw. św. Barbary

Kościół parafialny pw. św. Barbary w Mychowie wznosi się w centrum wsi, tuż przy jej głównej arterii komunikacyjnej. Nieopodal, po drugiej stronie drogi uwagę przyciąga wzniesienie w kształcie ściętego stożka. Jest to wczesnośredniowieczne grodzisko.

 • Mychów
 • +48 41 2654617
Nietulisko Duże_Głaz narzutowy

Pomnik przyrody nieożywionej w Nietulisku Dużym

 • Nietulisko Małe, Droga Krajowa 9 127
Nietulisko Duże_Ruiny starej walcowni

Walcownia profili drobnych w Nietulisku Dużym. Budowa walcowni związana była z ideą rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, czynnie popieraną przez Stanisława Staszica. Jej było przetwarzanie surówki sprowadzanej z huty w pobliskich Starachowicach i produkowanie z niej gotowych wyrobów. Walcownia wchodziła w skład tzw. kombinatu metalurgicznego rzeki Kamiennej i była końcowym ogniwem jego produkcji

 • Nietulisko Duże
 • +48 41 2476580
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) położony jest w północnej części województwa na terenie gmin: Brody Iłżeckie, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz w częściach gmin: Waśniów, Wąchock, Mirzec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Zajmuje on powierzchnię 73 376 ha, granicząc od północy z województwem mazowieckim.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 77
Ostrowiec Świętokrzyski

położony w województwie świętokrzyskim, siedziba władz powiatu ostrowieckiego, ośrodek przemysłu hutniczego, 74 tys. mieszkańców (dane z 2004r.)

 • Ostrowiec Świętokrzyski
 • +48 41 2476580