Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu ostrowieckiego
 • Logo miasta Ostrowiec
 • Miejskie Centrum Kultury
Góra Witosławska_Drewniana Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego

Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego usytuowana na północno-wschodnim stoku Góry Witosławskiej

 • Witosławice
 • +48 41 3342355
Goździelin_Figurka dziękczynna dla cara Aleksandra II

Figurka dziękczynna dla cara Aleksandra II za zniesienie pańszczyzny w Goździelinie

 • Goździelin
 • 609 222 800
Grzegorzowice_Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Najstarszy w powiecie ostrowieckim kościół, który został wzniesiony w XIV w.

 • Grzegorzowice
 • +48 41 2600412
Janowice_Kwatera pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”

Izba Pamięci urządzona w domu rodzinnym pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”

 • Janowice (nieczynne)
 • 576310730
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) - otulina Jeleniowskiego PK

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane.

 • Roztylice, Na Koloniach 18
Jeleniowski Park Krajobrazowy

Park należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.

 • Jeleniów
Kaplica św. Katarzyny

Najstarsza wolnostojąca kaplica w Polsce, która powstała w XV w.

 • Kaplica
 • +48 41 247 65 80
Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie

Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika z XIII w. z późniejszymi zmianami

 • Momina
 • +48 41 3342077
Kościół pw. św. Zofii w Bodzechowie

Jest drewniany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, kryty gontem. Od południa znajduje się niższe i węższe od głównej nawy prezbiterium, od wschodu zakrystia.

 • Bodzechów
 • +48 41 2643791
Krzemionki_Neolityczna Kopalnia Krzemienia Pasiastego

Kompleks kopalni w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego należy do największych tego typu obiektów w Europie. Jego wyjątkowe znaczenie wynika z doskonale zachowanego krajobrazu nakopalnianego oraz architektury podziemi.

 • Krzemionki
 • +48 41 3304550, 669970499