Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

KALENDARIUM REGIONALNE

2018.07.27
Rozmiar tekstu:A-A+

 27 lipca 1706 r. zaprószony przez nieostrożną gospodynię ogień strawił przedmieście Opatowa zwane Kantorią. Winowajczynią była „Katarzyna Stawarszczanka, która 

w szalonym gniewie nieostrożnie z ogniem chodząc zapaliła komorę swoją, od niej dom  i dalej inne zajęły się i w perzynę poszły”.
27 lipca 1916 r. okupacyjne władze austriackie zarządziły konfiskatę futer należących do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego. Zaborowi podlegały zarówno nowe futra ze sklepów jak i te używane wyciągane z szaf ich posiadaczy.
27 lipca 1959 r. w wieku 87 lat zmarła matka wybitnego pisarza Antonina Marcelina Gombrowicz. Gombrowiczowie wraz z synem Witoldem opuścili Małoszyce w 1915 r. 
i zamieszkali w Warszawie. W 1938 r. ich dwór rozebrano i przeniesiono do Krzczonowic. Antonina Gombrowicz jest pochowana na Cmentarzu Starym w Kielcach.