Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.07.28
Rozmiar tekstu:A-A+

 28 lipca 1655 r. na wojnę ze Szwedami wyruszył powołany uchwałą obradującego 

w Opatowie sejmiku pułk piechoty łanowej województwa sandomierskiego. Składał się 
z trzech chorągwi pod komendą Adama Pozowskiego, Walentego Skotnickiego i Jerzego Janiszewskiego. Głównodowodzącym był arianin pułkownik Andrzej Gnoiński, który później przeszedł na służbę Szwedów i był m.in. komendantem zamku w Pińczowie.
28 lipca 1675 r. ówczesny właściciel dóbr opatowskich, kasztelan krakowski książę Dymitr Wiśniowiecki podczas pobytu w Opatowie potwierdził ważność wszystkich przywilejów, jakie tamtejsi Żydzi otrzymali od poprzednich posiadaczy miasta.
28 lipca 1908 r. w Mińsku Mazowieckim urodził się wybitny krajoznawca i nauczyciel Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie dr Stefan Kotarski. Był założycielem 
i pierwszym prezesem opatowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Z jego inicjatywy w 1923 r. utworzono działające do 1939 r. Muzeum Regionalne. Artykuły poświecone historii Opatowa publikował na łamach „Echa Ziemi Opatowskiej” i krajoznawczego miesięcznika „Ziemia”. W 1932 r. napisał wydaną przez opatowski oddział PTK pracę pt. „Opatów, jego dzieje i zabytki”. Drukiem ukazała się również praca doktorska Stefana Kotarskiego „Opatów w latach 1861-1864. W 1937 r. dr Stefan Kotarski przeprowadził się do Płońska, gdzie objął funkcję dyrektora liceum. Później był m.in. wicedyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Narodowego i dyrektorem Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. 
28 lipca 1923 r. rozpoczął się trwający dwanaście dni strajk płacowy całej załogi Zakładów Ostrowieckich. Solidarnościowy strajk odbywał się również w Zakładach Starachowickich. Hutnicy z Ostrowca uzyskali 70-procentową podwyżkę płac i jednorazową zapomogę 
w wysokości około 80 tysięcy marek polskich na osobę.
28 lipca 1916 r. w bitwie pod Stochodem na Wołyniu poległ 20-letni Władysław Wielopolski, syn właściciela dóbr ostrowieckich hrabiego Zygmunta Wielopolskiego. Walczył po przeciwnej stronie niż polscy legioniści, ponieważ zaraz po wybuchu I wojny światowej młodzieniec zgłosił się na ochotnika do armii carskiej, jako że jego ojciec był wtedy jednym z liderów obozu prorosyjskiego i prezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Moskwie. W związku z tym po śmierci syna hrabia Wielopolski odebrał kondolencje złożone mu m.in. carską rodzinę oraz przywódcę polskiej endecji Romana Dmowskiego. Dedykowana Władysławowi Wielopolskiemu tablica pamiątkowa znajduje się w kościele 
św. Mikołaja w Szewnej.