Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.07.25
Rozmiar tekstu:A-A+

 25 lipca 1435 r. w kolegiacie św. Marcina w Opatowie rozpoczął się zwołany przez wojewodę sandomierskiego Spytka z Melsztyna zjazd małopolskiej szlachty, radzącej nad  „sposobem niedopuszczenia do tronu Władysława syna Jagiełły, jako niepełnoletniego, co sam sobą rządzić jeszcze nie potrafi, a jego opiekunowie krzywdzić będą naród”. Matka jedenastoletniego królewicza Władysława III zwanego później Warneńczykiem, królowa Zofia Olszańska wysłała do Opatowa biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego z zadaniem przekonania uczestników zjazdu do poparcia kandydatury Jagiellona.

25 lipca 1833 r. władze carskie zasekwestrowały dobra bodzechowskie wraz z wchodzącym w ich skład Denkowem. Rok później zostały one przez Rosjan skonfiskowane, co miało stanowić formę represji wobec ich właściciela hrabiego Gustawa Małachowskiego, który w 1831 roku był wiceministrem spraw zagranicznych w polskim rządzie powstańczym, a po upadku powstania listopadowego wyemigrował do Francji. 
25 lipca 1880 r. w Warszawie urodził się Witold Dobrzyniecki ps. „Borski”, który na przełomie 1916/1917 r. był komendantem Obwodu 4 Polskiej Organizacji       Wojskowej w Ostrowcu. 
25 lipca 1944 r. pod murem cmentarnym przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Niemcy rozstrzelali 21 osób, w tym dwie kobiety.