Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.08.18
Rozmiar tekstu:A-A+

 18 sierpnia 1755 r. przedstawiciele ostrowieckiego kahału żydowskiego pożyczyli 2000 złotych od kapituły kolegiackiej w Kielcach. Transakcję sfinalizowano w Chęcinach. Wcześniej ostrowieccy Żydzi pożyczali pieniądze od innych duchownych rzymskokatolickich, m.in. od plebana denkowskiego Stanisława Wielockiego.

18 sierpnia 1810 r. pierwszy biskup nowo erygowanej diecezji kieleckiej Wojciech de Boża Wola Górski wizytował ostrowiecką parafię św. Michała Archanioła.
18 sierpnia 1886 r. urodził się Feliks Tarnowski, który w czasie I wojny światowej po uwolnieniu z austriackiego obozu jenieckiego trafił do Ostrowca i tam wstąpił do PPS i POW. Był współzałożycielem i pierwszym komendantem placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Ożarowie. W okresie międzywojennym pełnił szereg eksponowanych funkcji w Starachowicach i Ożarowie.
18 sierpnia 1937 r. wojewoda kielecki zarządził wprowadzenie zarządu komisarycznego w ostrowieckiej żydowskiej gminie wyznaniowej. Komisarzem został dr Jakub Holler. W Ostrowcu żyło wtedy około 10 tysięcy Żydów, spośród których tylko procent opłacało składki na funkcjonowanie gminy wyznaniowej. Pozostałych nie było na to stać.