Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM

2018.08.19
Rozmiar tekstu:A-A+

 19 sierpnia 1879 r. w Wąchocku urodził się ceniony historyk i regionalista, ksiądz Aleksander Bastrzykowski. Zasłynął jako autor monografii wielu miejscowości i kościołów z diecezji sandomierskiej. Od 1949 r. posiadał tytuł kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Opatowie. Rok wcześniej ukazała się jego praca p.t. „ Kolegiata św. Marcina w Opatowie. Katalog prałatów i kanoników kolegiaty opatowskiej od 1212 r. aż do dni naszych”.

19 sierpnia 1902 r. w Szewnej koło Ostrowca urodziła się Maria Babska, która w latach 1926 – 1931 była nauczycielką w Ożarowie i działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W czasie okupacji za prowadzenie w Warszawie tajnego nauczania trafiła do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbruck. Po wojnie pracowała w ministerstwie oświaty i zasiadała w Radzie Naczelnej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
19 sierpnia 1970 r. w wieku 60 lat zmarł Lech Leon Beynar, czytelnikom znany jako Paweł Jasienica. Jego rodzina od 1920 r. mieszkała w Opatowie, ojciec pisarza Mikołaj Beynar był agronomem miejskim oraz prowadził chór i orkiestrę w Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego. Autor „Polski Piastów” był uczniem opatowskiego gimnazjum w latach 1921-1924. We wrześniu 1939 r. na krótko trafił do niemieckiego obozu jenieckiego w Opatowie. Jego drugą żoną była związana rodzinnie z Opatowem Zofia Bretteny z Werycho - Darowskich.