Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.10
Rozmiar tekstu:A-A+

 3 października 1606 r. zbuntowani przeciwko władzy króla Zygmunta III Wazy rokoszanie Zebrzydowskiego maszerując przez Ożarów, Gliniany, Stoki i Sienno dotarli do przeprawy przez Wisłę w Janowcu, uciekając przed ścigającą ich 15-tysięczną armią królewską. Buntownicy dysponowali wtedy 2-tysiącami zbrojnych pozostających pod komendą wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego i księcia Janusza .

3 października 1655 r. urodził się strażnik wielki koronny oraz kasztelan i wojewoda sandomierski Stefan Bidziński z Bidzin koło Opatowa. Całe życie spędził na wojnach 
z Kozakami, Szwedami, Tatarami, Turkami i Rosjanami Należał do grona najbliższych współpracowników Jana III Sobieskiego, który zamierzał powierzyć mu buławę hetmańską. W 1693 r. Stefan Bidziński wykonał hojny gest przekazując 100 tysięcy złotych na „wykup „szlachty sandomierskiej w więzach tatarskich jęczącej”.
3 października 1939 r. około 50 polskich ułanów dowodzonych przez majora Henryka Dobrzańskiego ”Hubala” przedarło się w rejon Bodzentyna i rozpoczęło walkę z Niemcami w Górach Świętokrzyskich.
3 października 1993 r. w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu zmarł ksiądz Stanisław Olechowski, który najpierw był wikariuszem w ostrowieckiej parafii św. Michała Archanioła, a później proboszczem w Bedlnie koło Końskich.