Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.10
Rozmiar tekstu:A-A+

 6 października 1597 r. sąd ziemski w Sandomierzu wydał wyrok w sprawie zgłoszonej przez właściciela części Miłkowa Jana Chocimskiego, który zaskarżył kasztelana wieluńskiego Jakuba Gawrońskiego herbu Rawa. Był on właścicielem Ćmielowa, Biechowa oraz powstającego właśnie Ostrowca. Chocimski zarzucał mu bezprawne wypalenie i wykarczowanie lasu na lewym brzegu Kamiennej oraz sprowadzenie tam osadników, którym zezwolił na wytyczenie rynku i wybudowanie kilkunastu domów. Jest to najstarsza historyczna wzmianka o naszym mieście pozwalająca sądzić, że Ostrowiec funkcjonował już przed tą data. Wyrok sandomierskiego sądu ziemskiego Jan Chocimowski uznał za niezadawalający i odwołał się do Trybunału Koronnego w Lublinie. 

6 października 1777 r. zaproszony przez zakonnika nakręcającego zegar na wieży ogień prawie doszczętnie strawił kościół i benedyktyńskie opactwo na Świętym Krzyżu. Z narażeniem życia świętokrzyscy benedyktyni uratowali relikwie drzewa Krzyża Pańskiego oraz najcenniejsze zbiory z biblioteki. Zniszczenia były tak olbrzymie, że zaistniała konieczność rozebrania murów kościoła do fundamentów. Odbudowę kościoła i opactwa rozpoczęto w 1781 a zakończono w 1806 roku.