Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.10
Rozmiar tekstu:A-A+

 7 października 1683 r. pochodzący z Bidzin strażnik wielki koronny Stefan Bidziński  dowodząc przednią strażą powracającej z Wiednia polskiej armii lekkomyślnie wdał się w stoczoną pod Parkanami bitwę z Turkami. Polacy doznali dotkliwej porażki, a sam Bidziński ledwo uszedł z życiem. Wyruszając na odsiecz wiedeńską właściciel Bidzin na swój koszt wystawił chorągwie pancerną i wołoską oraz regiment dragonii. 

7 października 1857 r. do Ostrowca przybył 2 galicyjski pułk piechoty, który zajął w mieście 78 kwater. Ich utrzymanie kosztowało 88 rubli, a koszt rozłożono na wszystkich mieszkańców miasta. Rosyjscy żołnierze stacjonowali w Ostrowcu do końca roku. Ponownie pojawili się w czasie powstania styczniowego. 
7 października 1926 r. Warszawskie Towarzystwo Eksploatacji Terenów wystąpiło do hollywoodzkiej gwiazdy Poli Negri z propozycją objęcia przez nią patronatu nad budową największej w tej części kontynentu Wytwórni Filmowej. Na cześć aktorki z polskim rodowodem (naprawdę nazywała się Apollonia Chałupiec) zamierzano nazwać ją „Pollywood” i zlokalizować na terenie dóbr ziemskich Bliżyn koło Skarżyska-Kamiennej. Pola Negri nie okazała jednak żadnego zainteresowania propozycją i nawet nie odpowiedziała na pismo z kraju.
7 października 1943 r. w Firleju koło Radomia Niemcy rozstrzelali około czterdziestu więźniów, przewiezionych tam z urządzonego na łąkach częstocickich koło Zakładów Ostrowieckich obozu pracy dla Żydów. 
7 października 1979 r. uroczyście obchodzono jubileusz 800-lecia cysterskiego opactwa w Wąchocku. Jednym z honorowych gości był Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.
7 października 1984 r. z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim utworzono zrzeszającą 131 organizacji zakładowych Federację Hutniczych Związków Zawodowych.